Čtrnáctý u stolu  (Fourteenth at the Table, The)
R: Oldřich NovýAntonín Zelenka V: Lucernafilm, 1943 VV: Vilém BrožOldřich Papež N: Vierzehnte am Tisch,Der S: Josef Mach AR: Eduard Šimáček K: Ferdinand Pečenka Hu: Julius Kalaš; archivní – píseň Kdybych já byl náměsíčník Nahr: Orchestr F.O.K. Zp: Oldřich Nový Arch: Jan Zázvorka St: Antonín Zelenka Zv: František Šindelář H: Karel Höger (Pavel Čtrnáctý alias Hubert Malina), Ludvík Veverka (velkostatkář a starosta Jan Bartoš), Helena Friedlová (Bartošova žena Julie), Dagmar Frýbortová (Ema, dcera Bartošových), Vladimír Majer (dr.Viktorin, Pavlův přítel), Karel Dostal (velkoprůmyslník Karel Bersecký), Růžena Šlemrová (Berseckého žena), Libuše Zemková (Lydie, dcera Berseckých), Raoul Schránil (hrabě Quido Alexy, snoubenec Lydie), Jiřina Petrovická (Bibi, Alexyho přítelkyně), Ella Nollová (babička Hedvika), Zvonimir Rogoz (generální ředitel Rudolf Linhart), Jarmila Švabíková (Linhartova žena Eli), František Filipovský (Kilián Vaverka, bratr Julie Bartoš), Nelly Gaierová (Holá), Jiří Vondrovič (tajemník Kamenec), Anna Gabrielová (komorná u Berseckých Monika), Anna Steimarová (Betty), Slávka Doležalová (služka u Bartošů Marie), Antonín Zacpal (host u Bartošů), Miroslav Doležal (host u Bartošů), Hermína Vojtová (host u Bartošů), Karel Peyr (host u Bartošů), Alois Peterka (dr.Malina), Miloš Šubrt (komorník Filip), Marie Vildová (komorná u Linhartových), Vasil Truchlý (houslista), Antonín Kandert (detektiv), Jan Fifka (host u Berseckých), Vladimír Pospíšil-Born (člen klubu detektiv.spisovatelů "S), Michel Elaguine (člen klubu detektiv.spisovatelů "S), Jaroslav Orlický (člen klubu detektiv.spisovatelů "S), Helena Hradecká Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 24.09.1943 © Národní filmový archiv 
 
   U starosty Bartoše se sejde třináct hostů. Přítomní jsou nešťastným počtem zneklidněni, a tak uvítají, když se objeví další host, navíc čtrnáctý také podle jména. Vše by bylo v pořádku, ale mladý Pavel Čtrnáctý se zahledí do starostovy dcery Emy a neodolá jejímu půvabu a políbí ji. Dívka se rázem stane předmětem klepů. Zvědavá paní Linhartová by si ráda celou záležitost objasnila a pozve k sobě společnost, se kterou chce všechno probrat. Náhodou je hostů opět třináct. Počet nakonec doplní nový knihovník Linhartových. K překvapení všech je to znovu Čtrnáctý. Téhož večera, poté co si prohlédl vzácné tisky, Pavel zmizí. Pod jménem Hubert Malina se stane vzápětí dokonalým komorníkem průmyslníka Berseckého. Když usvědčí Quida Alexyho, snoubence Berseckého dcery, z loupeže, podá Pavel vysvětlení i k ostatním událostem. Ve skutečnosti je slavným spisovatelem detektivek a hledal z pověření klubu detektivních spisovatelů jednu podivnou závěť. Podařilo se mu splnit úkol a nakonec i získat Emino srdce.
   Thirteen guests gather at Mayor Bartoš's. They are troubled by the unlucky number and are glad when another guest appears, whose name coincidentally is also Čtrnáctý (Fourteenth). Everything would have been fine, but young Pavel Čtrnáctý caught sight of the mayor's daughter Ema and could not stop himself from kissing her. The girl immediately becomes the centre of gossip. The inquisitive Mrs Linhartová would like to get the bottom of the whole affair, so she invites round everybody who might have some information for her, but unfortunately the number of guests comes to thirteen again. The fourteenth guest is finally found in the Linharts' new librarian. To everyone's surprise, the librarian is Čtrnáctý. That evening, after looking through some rare editions, Pavel disappears. Under the name of Hubert Malina he immediately becomes the perfect valet of an industrialist called Bersecký. After the fiancé of Bersecký's daughter Count Alexy, is accused of theft, Pavel gives an explanation to this and the other strange goings-on. He in fact is a famous detective story writer and was looking for one peculiar last will on behalf of the Club of Detective Story Writers. He managed to fulfil this task as well as win Ema's heart.