Čekanky  (Women in Waiting)
R: Vladimír Borský V: Terra, 1940 VV: Václav Dražil N: divadelní hra Čekanky S: Vladimír Borský K: Jan Roth Hu: E.F. Burian; archivní – E.F. Burian: píseň Panenky, vy se nesmějete, E.F. Burian: píseň Líp nežli láskou naříkat, píseň Už mou milou do kostela vedou Nahr: Orchestr F.O.K. Zp: Vladimír ŘepaLadislav PešekSvatopluk Benešsbor Arch: Jan Zázvorka St: Antonín Zelenka Zv: Antonín Rambousek H: Zorka Janů (panna Jiřina Krátká), Meda Valentová (čekanka Kristina, nevěsta Pilníčka), Anna Letenská (čekanka Marie, nevěsta Hlavína), Marie Nademlejnská (čekanka Jitka), František Smolík (důchodní Pilníček později direktor), Ladislav Pešek (praktikant Ráček), Jiří Steimar (baron), František Kreuzmann (starý hrabě), Svatopluk Beneš (praktikant Vojtěch Plichta), Vladimír Řepa (adjunkt Josef Ptáček), Ferenc Futurista (úředník Hřídelíček), Jára Kohout (úředník Hlavín), Ota Motyčka (úředník Skokan), František Roland (poklasný), Vlasta Matulová (panna Toninka, nevěsta Ráčka), Milada Horutová (čekanka, nevěsta Hřídelíčka), Lída Chválová (panna Mína, nevěsta Ptáčka), Libuše Rogozová (panna Josefína), Růžena Gottliebová (čekanka, nevěsta lesního Sojky), Gabriela Bártlová-Buddeusová (čekanka), Vítězslav Boček (myslivecký mládenec), Darja Hajská (šafářka), Jan Černý (komorník), Vladimír Smíchovský (probuzený soused Jiřiny), F.X. Mlejnek (zámecký úředník, ženich Jitky), Alois Dvorský (zámecký úředník), Emanuel Hříbal (lesní Sojka), Betty Kysilková (zámecká kuchařka), Jaroslav Seník (úředník) Fo: 35 mm Ve: česká D: Terra Pr: 05.04.1940 © Národní filmový archiv 
 
   Praktikant Plichta přijíždí do služby na venkovské panství, kde vládne přísný zákaz ženitby úředníků, vydaný hrabětem. Plichta však cestou poznal Jiřinu Krátkou, zamiloval se do ní a hodlá se ženit. O Jiřinu se také ucházejí adjunkt Ptáček a praktikant Ráček. Všichni úředníci již mají vyhlédnuté nevěsty, kterým říkají čekanky. Zpráva o smrti hraběte proto vyvolá rozruch a na panství se chystá dvanáct veselek naráz. Jiřina chce Plichtu poškádlit a přislíbí Ráčkovi manželství. Plichta naopak namluví Ráčkovi, že nový pan baron miluje výhradně vdané ženy. Zpráva se rozšíří a všichni novopečení ženáči slibují baronovi pomstu. Když baron přijede na panství, všechny čekanky jsou jím okouzleny. Baron se rozhodne uspořádat na jejich počest slavnost. Pánové jsou naopak pobouřeni a jsou odhodláni své ženy před šaramantním "svůdníkem" chránit. Plichta se baronovi přizná ke své lži, která způsobila rozruch. Pobavený baron mu odpouští a zvýší mladým zámeckým úředníkům platy.
   Young Plichta arrives to serve out an apprenticeship on a country estate where the count has sternly decreed that officials may not marry. However, on the way Plichta met and fell in love with Jiřina Krátká, and he intends to marry her. The petty official Ráček and fellow apprentice Ptáček are also interested in Jiřina. All officials have prospective brides who they call ladies in waiting. News of the count's death therefore causes a great flurry - twelve weddings are planned at once. Jiřina, wanting to tease Plichta, promises her hand to Ráček. Plichta then tells Ráček that the new baron only loves married women. Word gets out and all the newly weds vow vengeance on the baron. When the baron arrives at the estate, all the women are enchanted by him. The baron decides to arrange a festivity in their honour. The men are scandalised and resolve to protect their wives from the charming "seducer". Plichta confesses to the baron that he told lies about him and that this caused all the commotion. The baron, greatly amused, forgives Plichta and raises the salaries of all young clerks on the estate.