Co je to dnes padesátka  (What's Being Fifty Like These Days)
V: Bankovní závod Zdeněk Horáček, 1937 H: František ČernýMiroslav SvobodaJarmila Švabíková Fo: 35 mm Ve: česká D: Bankovní závod Zdeněk Horáček © Národní filmový archiv 
 
   Penzisté se setkají v parku s nemocným přítelem a doporučí mu proti revmatismu přípravek Artesál. Penzista jej použije a za nějaký čas se prochází parkem zdráv. (Podle cenzurního lístku)
   Pensioners meet a sick friend in the park and recommend that he use Artesál for his rheumatism. The old man tries it and, after a while, he is seen walking in the park again, now back to health. (According to the censorship licence)