Cikánská láska  (Gypsy Love)
R: Ada Pellová-CzivišováJan W. SpeergerTheodor Pištěk V: Lovětínský, 1938 N: A.K. Klika S: Adolf ŠromAda Pellová-Czivišová K: Arkadij OsadčijFrantišek Sadil Hu: Jaroslav Sýkora; archivní – Josef Stelibský: píseň Nevěř, děvčátko!, Josef Stelibský: píseň Píseň pražských zvonů Arch: A. NečasOtto Németh Zv: Otto NémethA. Nečas H: Theodor Pištěk (starosta), L. Gryner (starostův syn), Máňa Ženíšková (Zornička), Michal Mikotinec (cikán Joska), Ada Pellová-Czivišová (cikánka Gerta), Jan W. Speerger (soukromník pan Morel), Jiří Hron (Zdeněk), Ella Nollová (babička Zorničky), Ika ŠtěpánováLili Regnardová (Joskova dcerka Martička) Fo: 35 mm Ve: česká D: Alba © Národní filmový archiv 
 
   Marnotratný Zdeněk se ocitá v kanceláři spolku " Útočiště zbloudilých", kde mu radí pan Morel, aby začal nový život. Zdeněk se rozhodne, že odjede s cikány, kteří jedou kolem. Ti se utáboří na pozemku staré paní, která zde žije se svou vnučkou Zorničkou, jejíž otec byl cikán. Zornička se zamiluje do Zdeňka, o něhož však usiluje i cikánka Gerta. Po skandálu na tancovačce svolí zarmoucená Zornička ke svatbě s rodinným přítelem Morelem. Stane se matkou, ale je nešťastná. Dostane dopis od Zdeňka, který se vrátil domů a neví, že je vdaná. V zoufalství hledá radu v kanceláři spolku, kde celý rozhovor vyslechne Morel. Ten nabude dojmu, že dítě není jeho, a pokusí se o sebevraždu. Zoufalá Zornička vezme dítě a vrhne se s ním do řeky. Cikánka Martička vše vidí a přivolá pomoc. Matka i dítě jsou zachráněni. Morel se jen postřelil, a tak se také uzdraví. Zornička si uvědomí, jak ji manžel miluje, a pochopí, že si její lásku plně zaslouží. (Podle dobového popisku)
   The prodigal Zdeněk enters the office of the "Homeless shelter" where Mr Morel exhorts him to make a new start in life. Zdeněk decides to go off to live with the Gypsies who are passing by. They have camped on land belonging to an old lady who lives there with her daughter, Zornička, whose father was a Gypsy. Zornička falls in love with Zdeněk, whom the Gypsy girl Gerta hopes to win for herself. After a scandal at a dance, Zornička gloomily chooses to marry the family friend Morel. She becomes a mother but is unhappy. She receives a letter from Zdeněk who has returned home and does not know she is married. Zornička seeks advice from the homeless office, where Morel overhears the whole conversation. He begins to suspect the child is not his and attempts suicide. In desperation Zornička takes the child and jumps into the river with it. The Gypsy Martička sees her and calls for help. Mother and child are saved. Morel has only injured himself with a gunshot and will recover. Zornička realises how much her husband loves him and that he deserves her complete love. (According to promotional material issued at the time the film was made.)