Cesta do hlubin študákovy duše  (Journey into the Depth of the Student's Soul)
R: Martin Frič V: Elekta, 1939 VV: Alois FialaJan Sinnreich N: román Cesta do hlubin študákovy duše S: Martin FričJan KaplanJaroslav Žák AR: Eduard ŠimáčekRudolf Stahl K: Ferdinand Pečenka Hu: Roman Blahník; archivní Nahr: Orchestr F.O.K. Arch: Karel Petr Adam St: Jan Kohout Zv: Stanislav Vondraš H: Jindřich Plachta (profesor přírodopisu Matulka), Jaroslav Průcha (profesor fyziky Rabiška), Jaroslav Marvan (profesor matematiky Vobořil), Miloš Nedbal (profesor francouzštiny Šeda), František Kreuzmann (profesor tělocviku Tuřík), Jarmila Holmová (profesorka zeměpisu Rázová), Ludvík Veverka (profesor chemie Kahuda), František Vnouček (profesor latiny Petr Voříšek), Karel Veverka (ředitel gymnázia), Ferenc Futurista (školník Peťule), Vojta Novák (univerzitní profesor dr.Vondrák), Ladislav Pešek (septimán Vojtěch Kulík), Rudolf Hrušínský (septimán Jan Vaněk), R.A. Strejka (septimán Antonín Peterka), Zbyšek Olšovský (septimán Šíma), František Filipovský (septimán Mazánek), Jana Ebertová (septimánka Zdeňka Chalupová), Vilém Pruner (septimán Pošusta), Karel Hošek (septimán Midloch), Blažena Slavíčková (prodavačka v trafice), Bolek Prchal (Kulíkův otec, strážník), Ella Nollová (Kulíkova matka), Gustav Hilmar (Vaňkův otec), Marie Blažková (Vaňkova matka), Zvonimir Rogoz (Pošustův otec), Josef Kemr (septimán), Libuše Rogozová (septimánka), Antonín Jirsa (stěhovák), Vladimír Salač (tercián Josef Ždimera), Stanislav Procházka (student na plese) Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 31.10.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Profesor gymnázia Rabiška už léta zapisuje události na gymnáziu a sbírá kuriózní předměty zabavené studentům při vyučování. V septimě se sešly různé typy: talentovaný fotbalista, ale špatný student Kulík, snaživý Mazánek, premiantka Chalupová a mnozí další. Student Vaněk je nadaný muzikant, ale učení mu nejde. Po špatném pololetním vysvědčení jeho otec prodá klavír, který syna odvádí od studia. Vnímavý mladý profesor Voříšek se však přesvědčí o chlapcově talentu a otci domluví. Přelaskavého profesora přírodopisu Matulku jednou rozzlobí studentská klukovina natolik, že se zhroutí. Studenty tato událost zasáhne. Když navíc zjistí, že kvůli trémě Matulka nesložil ještě státnice a je proto bídně placen, vymyslí plán, jak profesorovi pomoci. Pod záminkou nákupu sbírek hmyzu pro školu předvede Matulka univerzitnímu profesorovi Vondrákovi své fenomenální znalosti, což je mu uznáno jako zkouška. Štěstím zářící profesor je nadšeně přivítán svými septimány. Profesor Rabiška si může zapsat, že student má nejen duši, ale i srdce.
   Grammar school professor Rabiška has for many years been keeping a record of events at the school and collecting curiosities confiscated from the students during lessons. In year seven there are different types: Kulík, a talented footballer but a bad student, diligent Mazánek, Chalupová, who is top of the class, and many others. Vaněk is a gifted musician and he is having little luck with his studies. After poor mid-year results Vaněk's father sells his piano because it is keeping his son from his studies. The perceptive young professor Voříšek is convinced of the lad's talent and has a word with his father. On one occasion the nice geography teacher Matulka gets so annoyed by some student prank that he collapses. The students are shocked. When they then find out that Matulka failed his finals because of nerves and is therefore very poorly paid, they think up a plan to help the professor. Under the pretext of buying collections of insects for the school Matulka demonstrates his phenomenal knowledge to university professor Vondrák, and his performance is accepted as an examination. Beaming with joy, Matulka is warmly welcomed by his seventh-year students. Professor Rabiška is able to record that students have not only minds, but also hearts.