Cech panen kutnohorských  (Guild of the Kutná Hora Virgins, The)
R: Otakar Vávra V: Lucernafilm, 1938 VV: Jan Sinnreich N: divadelní hra Paní mincmistrová, Mikuláš Dačický z Heslova: Paměti, Ladislav Stroupežnický: divadelní hra Zvíkovský rarášek; Zdeněk Štěpánek S: Otakar VávraZdeněk Štěpánek AR: Rudolf StahlFrantišek UrbánekJindřich Fiala K: Jan Roth Hu: Jaroslav KřičkaMiloš Smatek; archivní – píseň Kdo tě sázel, víno mé, píseň Kdo tě sázel, víno mé, píseň Sladká bella, bellissima, píseň Vyjdu si já na vršíček Nahr: Orchestr F.O.K. Zp: Zdeněk ŠtěpánekLadislav BoháčJaroslav VojtaFrantišek RolandLadislav PešekBožena Šustrová Arch: Štěpán Kopecký Kost: J.M. Gottlieb St: Antonín Zelenka Zv: Josef ZoraVilém Taraba H: Zdeněk Štěpánek (Mikuláš Dačický z Heslova), Ladislav Pešek (sluha Dačického Očko), Vydra Václav st. (mincmistr Vilém z Vřesovic), Helena Friedlová (Ludmila, Vilémova manželka), František Smolík (nákladník a šepmistr Tříska), Jiřina Šejbalová (Žofka, Třískova žena), Theodor Pištěk (rychtář Vodňanský), Antonie Nedošinská (rychtářova žena), Elena Hálková (Eva, rychtářova dcera), Gustav Hilmar (krejčí Mládek), Hana Vítová (Alžběta, Mládkova dcera), Adina Mandlová (povětrná holka Rozina), Bedřich Karen (alchymista David Wolfram), František Kreuzmann (hofmistr Felix z Hasenburka), Ladislav Boháč (panoš Zdeněk, Dačického přítel), Zvonimir Rogoz (urburní písař), Anna Steimarová (stará panna Apoléna), Jaroslav Vojta (páter Bonifác), Božena Šustrová (služka Máří), Karel Dostal (císař Rudolf II.), Otto Rubík (nákladník Jan Dačický, Mikulášův b), Jaroslav Průcha (havíř Jakub), L.H. Struna (havíř), Václav Trégl (kat), Zorka Janů (služka u Třísků), Marie Ježková (nahluchlá měštka Babeta Sládková), Jan W. Speerger (biřic Janek), Vladimír Řepa (konšel Kaše, přísedící u soudu), Stanislav Neumann (zapisovatel u soudu pan Alexy), Jelizaveta Nikolská (cikánská tanečnice), Světla Svozilová (vdova Veronika), Milada Smolíková (matrona, manželka konšela Kaše), František Roland (bakalář), Petr Lotar (konšel Labuška, přísedící u soudu), František Velebný (hlásný), Antonín Volný (mincíř), Vladimír Štros (mincíř), John Gollwell (člen hofmistrovy družiny), Anna Gabrielová (komorná), Kraus Josef (2) (katův pomocník), Vladimír Majer (hostinský Mědínek), Elsa Vetešníková (číšnice), Josef Loskot (chasník v hospodě), Emil Dlesk (chasník v hospodě), Eva Prchlíková (panna), Karel Černý (dveřník císařův), Alois Dvorský (žalářník), Raoul Schránil (Mirek, pobočník hofmistra Felixe) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 16.09.1938 © Národní filmový archiv 
 
   V roce 1590 je Kutná Hora významným a bohatým městem. Doluje se zde stříbro, razí mince a je tu sídlo nejvyššího mincmistra. Touha po zisku sem však přilákala také mnoho cizáků a podvodníků. Jejich podvody snižují výnosy dolů a úsporná opatření jdou na úkor havířů. Když se proti tomu havíř Jakub veřejně ohradí, je zatčen a odsouzen k smrti. Do města přijíždí rytíř Mikuláš Dačický, vzdělaný muž a básník, ale také velký hýřil a milovník krásných žen. Alchymista Wolfram pod záminkou výroby velkého množství stříbra láká z konšelů peníze. Mikuláš burcuje poctivé občany, aby vyhnali zloděje a přivandrovalce. Konšelé, kteří se bojí o ctnost svých žen a dcer, toho využijí a obviní Dačického u císaře z čarodějnictví. Rudolf II. však Mikuláše přijme vlídně a dá mu propouštěcí glejt. Dačický se vrací z Prahy právě včas, aby zachránil život havíři Jakubovi a odhalil Wolframa jako podvodníka, který se s vylákanými penězi chystal uprchnout.
   In 1590 Kutná Hora is a wealthy and important town. Silver is mined, coins are minted, and the town is the seat of the chief master of the mint. But the lust for wealth has lured many foreigners and crooks to the town. Their swindling has lowered revenues from the mines and it is the miners who bear the burden of economising measures. When miner Jakub protests against this in public, he is arrested and condemned to death. Knight Mikuláš Dačický then arrives in the town, a cultivated man and poet but also a great profligate and lover of beautiful women. The alchemist Wolfram persuades the aldermen to give him money in return for a promise to produce a great quantity of silver. Mikuláš urges the honourable citizens to expell the swindling thieves and aliens. The aldermen, concerned for the virtue of their wives and daughters, take advantage of this and accuse Mikuláš of witchcraft. Emperor Rudolf II, who judges the case, takes kindly to Mikuláš and grants him safe-conduct out of Prague. Mikuláš returns to Kutná Hora just in time to save Jakub's life and to expose Wolfram as a trickster who was trying to sneak away with the aldermen's money.