Boží mlýny [německá verze]  (God's Mills [German version])
R: Josef Medeotti-Boháč V: Meissner, 1938 N: román Boží mlýny S: Josef NeubergHans Regina von Nack K: Ferdinand Pečenka Hu: Jiří Fiala St: Jan Kohout Zv: František Šindelář H: Willy Bauer (sedlák Thomas Zahor), Viktor Afritsch (Andres, Zahorův syn), Karl Trabauer (Matthias, Zahorův syn), Willi Volker (kovář Drastil), Jiřina Štěpničková (Nana, Drastilova dcera), Elfriede Bringolf (Drastilova žena), Leo Siedler (sedlák Podestát), Lola von HübnerRudolf StadlerWalter StumvollRoza SchlesingerováL. FrankLisa MacheinerF. HennigF. VeverkaH. Multerer Fo: 35 mm Ve: německá © Národní filmový archiv 
 
   Starý chodský sedlák Záhoř tvrdí mladému Podestátovi, že jeho otci vrátil tři sta zlatých předtím, než starý Podestát zemřel. Z lakoty se Záhoř odhodlá i ke křivé přísaze před soudem. Rozhořčený věřitel ho varuje před božím hněvem. Záhořovi synové, Matěj a Vondra, se ucházejí o stejnou dívku - dceru kováře Nanu. Ta dá přednost mladšímu a citlivějšímu Matějovi, který se jako ženatý stává hospodářem. Je však pohodlný, a tak energický Vondra zaujme postupně jeho místo ve vedení statku i v životě Nany. Nana čeká Vondrovo dítě a Matěj se rozhodne odjet do Ameriky. Vondra vidí u Matěje peníze a domnívá se, že je ukradl Naně. Dojde ke rvačce, při které Vondra Matěje nešťastnou náhodou zabije. Při zakopávání těla ho uvidí soused. Starý Záhoř chce vrátit upřené peníze, ale Podestát je jako prokleté odmítne. Zoufalý sedlák zapálí ve své stodole bankovky a způsobí požár. Statek vyhoří do základů. Zachránila se pouze otřesená Nana se svým malým synkem.
   An old farmer from Chodsko, Záhoř, persuades young Podestát that he returned a loan of 300 gold pieces to his father before the latter's death. Out of miserliness Záhoř is even prepared to perjure himself before the court. The angered creditor warns him of God's wrath. Záhoř's sons, Matěj and Vondra, are wooing the same girl, the smith's daughter Nana. She chooses to marry the younger and more sensitive Matěj who, being the married son, then becomes the manager of the estate. But Matěj being slightly slothful, Vondra ends up playing a greater part in the running of the estate and in Nana's life. Nana reveals she is expecting Vondra's child, and Matěj decides to go to America. Vondra notices Matěj has some money and assumes that he stole it from Nana. The brothers quarrel and in an unfortunate accident Vondra kills Matěj. A neighbour sees Vondra burying the body. Old Záhoř wants to return the money but Podestát refuses it as it is cursed. The farmer in despair burns the banknotes in his barn and causes a fire. The whole farm burns down; only a shaken Nana and her baby boy escape the blaze.