Bludná pouť  (Fond Dream)
R: Václav Binovec V: Nationalfilm, 1945 N: román Kolébka z jasanu S: Dalibor C. FaltisJosef Mach AR: Ivo Novák K: Karel DeglVáclav Pazderník Hu: Jiří Fiala H: Karel Höger (skladatel Alex Lehotský), Marie Glázrová (tanečnice Nina Tikalová), Zdenka Sulanová (zpěvačka Marie Daubnerová), Vlasta Fabianová (Eva Daubnerová, Mariina teta), Jana Dítětová (studentka Jarmila), Jaroslav Vojta (otec Lehotského), Karel Dostal (farář Domanický), Eduard Kohout (JUDr.Říha), Ladislav Pešek (student konzervatoře Toník), František Smolík (profesor Benda), Josef Šaloun (Jurka), Ela Šárková (operetní zpěvačka), Hermína VojtováKarel KolárDana Ledecká (tanečnice), Eliška Slancová (tanečnice), Viktor Malcev (tanečník) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Alexej Lehotský, syn prostého a chudého salašníka, se má stát knězem. Je však plný touhy po životě a navíc nadaný varhaník a skladatel. Přes otcovo přání a doporučení faráře se chystá studovat na konzervatoři. Seznámí se s mladičkou zpěvačkou Marií, její tetou a pražským advokátem JUDr. Říhou. Ti ho přemluví k odjezdu do Prahy. Tak začne jeho bludná pouť. Studuje na konzervatoři. Stává se milencem dcery své bytné, Niny, a posléze také Mariiny tety. Zpronevěřuje se svému uměleckému poslání a je vyloučen z konzervatoře. Nakonec však objeví své skutečné přátele a s nimi i východisko ze zmatků a odvahu k dalšímu životu. (Podle dobového tisku)
   Alexej Lehotský, the son of a simple sheep dairy-farmer is to enter the priesthood. But he longs to experience life and is, moreover, a gifted organist and composer. Against his father's wishes and the recommendations of the parish priest, Alexej aspires to study at Prague Conservatory. Then he meets the young singer Marie, her aunt and the Prague lawyer Říha. They persuade him to go to Prague. Then his pilgrimage begins. He studies at the Conservatory. He becomes the lover of his landlady's daughter, Nina, and then Marie's aunt. He betrays his artistic vocation and is expelled from the Conservatory. Finally however he finds true friends and with them a way out of his confusion and the courage to go his own way. (According to an article appearing in the press at the time the film was made)