Bláhové děvče  (Foolish Girl, A)
R: Václav Binovec V: Elekta, 1938 VV: František Morávek N: román Kroky v mlze S: Jan KaplanBedřich Wermuth AR: Václav Štrup K: Bohumil Vích Hu: Josef Stelibský; archivní – Josef Stelibský: píseň Chci žít a jenom tebe milovat (Waltz), Josef Stelibský: píseň Tvé mládí je jak vzácný květ, Josef Stelibský: píseň Jen jednu touhu mám (Tango), Josef Stelibský: píseň Buď dneska nebo zítra (Fox) T: Bedřich ŠulcBedřich Wermuth Zp: Hana VítováJára PospíšilFrantišek ŠašekMařenka ZieglerováVladimír Borský Arch: Alois Mecera St: Marie Bourová Zv: Stanislav Vondraš NT: Lorenc H: Vladimír Borský (skladatel Michal Joneš), Hana Vítová (klavíristka Verona Králová), Pavla Stolzová (Veronina matka), Bohuš Záhorský (úředník export.firmy Iron Oldřich), Zita Kabátová (Albína, Rybínova žena a Veronina s), Alena Pospíšilová (Eva, dcera Rybínových), Jaroslav Marvan (Kosina, Jonešův strýc a poručník), Zdenka Sulanová (Lidla, Kosinova dcera), Jiří Plachý (nový ředitel divadla Heřman), Karel Veverka (starý ředitel divadla), Theodor Pištěk (vrátný v divadle), František Paul (tajemník divadla), František Kreuzmann (ředitel továrny Iron Pavlát), Betty Kysilková (řečná sousedka), Jiří Hron (telefonista u fy Iron), František Šašek (operetní tenor Tino Sádlo), Mařenka Zieglerová (Sádlova partnerka v operetě), Jára Pospíšil (zpěvák v operetě Bláhové děvče), Jaroslav Bráška (divák s kukátkem), Filip Balek-Brodský (divák), Vladimír Smíchovský (divák), František Beranský (divák), Bolek Prchal (divák), Marie Vildová (divačka), Josef Hořánek (disponent firmy Iron), Jan Černý (klenotník), F.X. Mlejnek (zaměstnanec divadla), Milka Balek-Brodská (sousedka), Hermína Vojtová (sousedka), Eliška Jílková (sousedka), Fráňa Vajner (oponář), Robert Ford (divák na premiéře), Ladislav Janeček (vrchní číšník), Viktor Socha (číšník), René Kubínský (dirigent), Rudolf Macharovský (tanečník), Eliška Slancová (tanečnice), Václav MlčkovskýSetleři (pěvecký sbor) Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 18.10.1938 © Národní filmový archiv 
 
   První opereta mladého skladatele Joneše vinou laciné výpravy a nevhodného obsazení propadla. Zklamaného muže povzbuzuje jeho známá z konzervatoře Verona Králová, která rovněž musela slevit ze svých snů a živí se jako divadelní klavíristka. Joneš však dluží svému strýci deset tisíc korun a zavázán je i své sestřenici Lidle, která ho podporovala na studiích a tajně ho miluje. Verona, kterou požádá Joneš o prodej drahocenné brože, zjistí, že jde o lacinou imitaci, a nic netušícímu muži dá celé své věno. Povzbudí ho k další tvorbě, jejich vztah se prohloubí a směřuje ke svatbě. Při návštěvě Prahy zjistí Lidla, že Joneš miluje jinou a po návratu domů těžce onemocní. Strýc mladého muže přemlouvá, aby se vrátil na jeho statek. Verona mezitím navštívila nového ředitele divadla a zazpívala mu Jonešovy písničky. Dílo je přijato a Verona angažována do hlavní role. Nadšená dívka dá řediteli polibek na tvář a Joneš ze žárlivosti odmítne vysvětlení a odjede za Lidlou. Za čas se s ní ožení. V den, kdy probíhá premiéra, rodí Lidla Jonešovo dítě. Verona nachází štěstí v herecké práci a novém vztahu - s ředitelem divadla.
   The first operetta of young composer Joneš is a failure owing to cheap staging and poor casting. The disappointed man is given encouragement from his friend from the conservatory, Verona Králová, who likewise must lower her dreams and makes her living as a theatre pianist. But Joneš owes his uncle 10,000 crowns and is even bound to his cousin Lidla who supported him during his studies and is secretly in love with him. Verona, whom Joneš asks about selling a precious brooch, finds out that it is actually a cheap imitation and she gives the unsuspecting man her entire dowry for it. She encourages him to continue with his work; their relationship deepens and it is heading towards marriage. During a visit to Prague Lidla discovers that Joneš loves another woman and after her return home she becomes seriously ill. The uncle persuades the young man to return to his estate. Verona in the meantime pays a visit to the new director of the theatre and sings for him Joneš's songs. The work is accepted, and Verona is engaged for the main role. The excited young woman gives the director a kiss on the cheek and Joneš out of jealousy refuses any explanation and leaves for Lidla. After a while they marry. The day the premi re is taking place Lidla gives birth to Joneš's child. Verona finds satisf