Bílý cíl  (White Goal)
R: Svatopluk Innemann V: Propagafilm, 1937 K: Bohumil Kolátor Hu: archivní – Erno Košťál: píseň Natírejte Litoponem T: Ruda Jurist H: Antonín Soukup (odborný učitel Moudrý), Karel Veverka (Čipera, majitel natěračské firmy), Václav Mlčkovský (Bílý, obchodní zástupce), Karel Třešňák Fo: 35 mm Ve: česká D: Propagafilm © Národní filmový archiv 
 
   Odborný učitel pan Moudrý by rád odkoupil od majitele natěračské firmy pana Čipery bílou barvu Litopon, neboť svoje zásoby už vyčerpal. Pan Čipera tuto barvu nemá a zatím si ji nikdy u obchodního zástupce pana Bílého neobjednal. Jako na zavolanou přijde pozvánka na přednášku o výrobě a použití této barvy. Dokumentární část snímku předvádí tovární výrobu barvy v Hrušově u Ostravy. Přednášející upozorní na výhody nátěru Litopon, který je odolný vůči povětrnostním vlivům, všestranně použitelný a hladký. Po skončení přednášky se rozhodne pan Čipera barvu objednat.
   Teacher of science subjects Mr Moudrý intends to buy some Litopon white paint from the owner of a paint firm, Mr Čipera, since he has used up his supplies. Mr Čipera doesn't have this paint in stock nor had he ever ordered it from his commercial representative, Mr Bílý. Just at the right time an invitation arrives to a lecture on the production and use of this paint. The documentary part of the film presents the production of this paint in the factory at Hrušov near Ostrava. The lecturer points to the advantages of using Litopon paint, a weather-resistant, versatile paint with a smooth finish. After the lecture Mr Čipera decides to order the paint.