Bílá nemoc  (White Disease, The)
R: Hugo Haas V: Moldavia, 1937 VV: Jan Sinnreich N: divadelní hra Bílá nemoc S: Hugo Haas AR: Antonín Kubový K: Otto Heller Hu: Jan Branberger; archivní – Ludwig van Beethovenpřevzatá Nahr: Orchestr F.O.K. Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: Vilém Taraba H: Hugo Haas (MUDr.Galén), Zdeněk Štěpánek (maršál), Karla Oličová (maršálova dcera), Bedřich Karen (dvorní rada profesor dr.Sigelius), Vydra Václav st. (baron Krog), Ladislav Boháč (Krogův synovec Pavel, maršálův pob), Jaroslav Průcha (MUDr.Martin, lékař z malé sousední), Karel Dostal (ministr propagandy), Deyl Rudolf st. (vysoký úředník ministerského kabin), František Smolík (účetní ředitel u Kroga), Helena Friedlová (manželka účetního ředitele), Eva Svobodová (dcera účetního ředitele), Vítězslav Boček (syn účetního ředitele), Otto Rubík (maršálův pobočník), Vladimír Šmeral (první asistent kliniky), Miroslav Svoboda (druhý asistent kliniky), Marie Nademlejnská (matka druhého asistenta), Karel Jičínský (vysoký úředník ministerského kabin), Eduard Blažek (člen maršálovy družiny), Vilém Pruner (asistent na klinice), Frank Rose-Růžička (asistent na klinice), Vladimír Smíchovský (vrátný ve zbrojovce), Karel Jelínek (novinář), Vladimír Hlavatý (novinář), Jaroslav Vojta (pacient doktora Galéna), Emil Dlesk (pacient doktora Galéna), Fráňa Vajner (pacient doktora Galéna), Marie Holanová (prostá žena), Marie Bibikoffová (ošetřovatelka), Erna Ženíšková (ošetřovatelka) Fo: 35 mm Ve: česká D: Moldavia Pr: 21.12.1937 © Národní filmový archiv 
 
   Maršál vyzývá muže své země k útočné válce proti sousední zemi. Obyvatelé přijímají jeho plány s nadšením, neboť ve válce podle maršálových slibů získají slávu a prospěch. V zemi se zatím šíří nevyléčitelná choroba, zvaná bílá nemoc. Chudinský lékař dr. Galén objeví lék a zkouší jej na klinice dr. Sigelia, maršálova oblíbence. Výsledky jsou skvělé a dr. Sigelius přijímá bezostyšně za Galénův lék vyznamenání. Galén však postup výroby léku chce vydat jen pod podmínkou, že budou zastaveny přípravy na válku. Maršál podmínku odmítne a vyhlásí válku. Galén proto léčí jen chudé pacienty, kteří na válce nemají žádný podíl. Maršál onemocní bílou nemocí a teprve tehdy je ochoten ukončit boje. Povolává Galéna. Ten spěchá s lékem do maršálova paláce, ale je zabit zfanatizovaným davem. Při střetu jsou rozbity rovněž ampulky s lékem. Maršál přesto podepíše příkaz k zastavení bojů a promluví k lidem o míru. Na mrtvého Galéna vzpomíná jeho přítel, lékař ze sousedního napadeného státu. Jemu před smrtí svěřil Galén tajemství svého léku a tak může být země zachráněna.
   The marshal provokes the men of his land to a war of aggression against the neighbouring country. The inhabitants accept his plans with enthusiasm, for according to the marshal's promises they will win fame and fortune in the war. In the meantime an incurable disease, called the white sickness, is spreading across the land. Dr. Galén, who treats the poor, discovers a cure and tests it in the clinic of Dr. Sigelius, the marshal's favorite. The results are excellent and Dr. Sigelius shamelessly accepts the credit for Galén's cure. But Galén will give out the process for preparing the cure only with the condition that preparations for the war be halted. The marshal refuses the condition and declares war. Thus Galén treats only the poor patients who have no share in the war. The marshal is stricken with the white sickness and only then is he willing to put an end to the fighting. He summons Galén, who hastens to the marshal's palace with the medication only to be killed by a militant throng. During the clash the ampule of medicine is broken. Nevertheless the marshal signs an order to end the fighting and speaks to the people about peace. The dead Galén is remembered by his friend, a doctor from the neighbouring country that was attacked. Before his death Galén had confided in him the