Bílá jachta ve Splitu  (White Yacht in Split, The)
R: Ladislav Brom V: Sun, 1939 VV: František Jerhot N: povídka Americká jachta ve Splitu S: Jan KaplanLadislav BromBedřich Šulc AR: Josef Zezulka K: Jaroslav Tuzar AK: Jaromír Holpuch Hu: Josef Dobeš; archivní – Josef Dobeš: píseň Mám rád moře, Josef Dobeš: píseň Snad jedenkrát měl jsem tě rád T: Ladislav Brom Zp: SetleřiNovotný Antonín [dab] Arch: Bohumil Heš St: Jan Kohout Zv: Emanuel Formánek H: Theodor Pištěk (podnikatel Mario Tudor), Jiřina Sedláčková (Phoebe, Tudorova dcera), Nancy Rubensová (Džidžeta Dundová, společnice hrabě), Marie Grossová (Anny, společnice Phoebe), Antonín Novotný (Keko de Milesi, syn hraběnky), Zvonimir Rogoz (Američan Lee Prentice), Leopolda Dostalová (hraběnka Kate de Milesi, Kekova ma), Čeněk Šlégl (Mome, švagr hraběnky de Milesi), Jaroslav Marvan (Rudže, švagr hraběnky de Milesi), Bedřich Vrbský (lichvář Barna), František Paul (chemik inženýr Sekulič), Ladislav Hemmer (sňatkový podvodník Perroti), František Kovářík (detektiv), Jiří Hron (důstojník na jachtě), Anna Melíšková (zelinářka Jako, teta Džidžety), Hermína Vojtová (žena z lidu Marfa), Ota Motyčka (rámař Petrinovič), Antonín Jirsa (vinárník), Přemysl Pražský (znalec obrazů), Jan Černý (znalec obrazů), Jiří Hron (Jim, Tudorův řidič), Josef Kemr (kluk na tržišti), Setleři (pěvecký sbor) Fo: 35 mm Ve: česká D: Sun Pr: 25.08.1939 © Národní filmový archiv 
 
   V zámku ve Splitu žijí ovdovělá hraběnka de Milesi, její jediný syn Keko a dva hraběnčini švagři, povaleči a budižkničemové. Keko pracuje ze záliby na chemickém výzkumu, ale jinak se všichni spoléhají na rodinný majetek. Hraběnka a její mladá společnice Džidžeta tají přede všemi a zvláště před Kekem naprosto katastrofální finanční situaci. Hraběnka doufá, že se jí podaří vypůjčit si další peníze. Zárukou má být její drahocenný obraz. Netuší, že ho podvodný rámař vyměnil za kopii. Do přístavu připlouvá jachta bohatého rodáka Tudora, muže, který před lety hraběnku miloval. Keko se náhodně seznámí s jeho dcerou Phoebe a jejich flirt přerůstá v lásku. Mladík zapomíná na svůj dlouhodobý vztah s Džidžetou. Tudor, který objevil záměnu obrazu, koupí originál a tajně jej hraběnce vrátí. Když zjistí, že jeho dcera miluje zasnoubeného muže, domluví jí a Phoebe se s Kekem rozejde. Bílá jachta odplouvá. Kekův vynález je úspěšný a peníze, které za něj dostane, mu umožní, aby se oženil s Džidžetou.
   In a castle in Split there lives the widowed Countess de Milesi, her only son Keko and the countess's two brothers-in-law, loafers and good-for-nothings. Keko works for the pleasure of it on chemical experiments, but otherwise everyone depends on the family fortune. The countess and her young attendant Dzhidzheta hide from everyone, and especially from Keko, the absolutely catastrophic state of their finances. The countess hopes she will succeed in borrowing more money. Her priceless painting will have to serve as collateral. She does not suspect that the underhanded framer has substituted a copy in its place. The yacht of the wealthy Tudor family sails into the harbor. The head of the family had once been in love with the countess many years ago. By chance Keko meets his daughter Phoebe and their flirtatiousness grows into love. The young man forgets his long-standing relationship with Dzhidzheta. Tudor, who discovers the substitution of the painting, buys the original and secretly returns it to the countess. When he finds out that his daughter is in love with an engaged man, he has a talk with her and Phoebe breaks with Keko. The white yacht sails off. Keko's invention is a success and the financial situation now enables he and Dzhidzheta to be married.