Bezdětná  (Childless)
R: Miroslav J. Krňanský V: Elekta, 1935 N: povídka Bezdětná S: Bohumil ŠtěpánekOtakar VávraJan Reiter K: Otto Heller Hu: Josef Dobeš; archivní – Josef Dobeš: píseň Každý má své tango, Josef Dobeš: píseň Jen jeden okamžik, drahápíseň T: Helena MalířováBohumil Šafář Zp: Oldřich KovářIngriš-babies Arch: Vilém Rittershain St: Marie Bourová Zv: Bedřich Poledník H: Nataša Gollová (Eva Halerová), Deyl Rudolf st. (továrník Richard Haler, Evin otec), Marta Májová (Halerova žena, Evina matka), Otomar Korbelář (ředitel Ivan Hron), Ljuba Hermanová (Hronova sekretářka Irma), Jindřich Plachta (dr.Borek, Halerův přítel), Alena Pospíšilová (Evička, dcerka Evy Halerové), Ladislav Brom (Robert Turek, otec Evičky), R.A. Strejka (prokurista Jan), Saša Rašilov (bankovní sluha a zahradník Syrovát), Ella Nollová (Syrovátkova žena Anna), Karla Oličová (komorná), Vladimír Řepa (hospodský), Zlata Hajdúková (číšnice), Gabriel Hart (lékař), Oldřich Kovář (jazzový zpěvák), M. Staňková (panská), Gina Hašler (bankovní úředník), Jaroslav Bráška (klient v bance), Antonín Frič (pěstoun Evičky), Marie Buddeusová (návštěvnice "Mánesu"), František Morávek (návštěvník "Mánesu"), Robert Ford (burzovní makléř), Vladimír Smíchovský (návštěvník v hospodě), Vladimír Štros (úředník v bance), Němec Karel (2) (úředník z Bratislavy), André Černoušek (karbaník), Jan Richter (karbaník), Emanuel Hříbal (venkovan), Karel Kolár (průvodčí na dráze), Ludvík Veverka (host na svatbě), Jaroslav Hladík (host na svatbě), Marie Kučerová (host na svatbě), Jarmila Beránková (chůva Jarmilka) Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 08.11.1935 © Národní filmový archiv 
 
   Bankéř Hron se zamiluje do Evy Halerové a rozhodne se pomoci z finanční tísně jejímu otci, majiteli sklárny. Eva Hrona rovněž miluje. Provdá se však za něho až na nátlak rodičů, protože si je vědoma svého dávného provinění. Za svobodna se jí narodila dcera a Eva ji tajně navštěvuje a finančně podporuje rodinu, kde je dítě na vychování. Otec holčičky, hráč a alkoholik Robert Turek, finančně vydírá starého Halera. Rozhodne se narušit i Evino spokojené manželství, když prozradí Hronovi pravdu o nemanželském dítěti jeho ženy. Hron je zpočátku zprávou zaskočen, ale protože je jeho manželství bezdětné a on po dítěti touží, rozhodne se holčičku adoptovat. Evě však svůj úmysl nesdělí. Děvčátku se stýská po matce a vydá se proto samo do Prahy. Matka je však s pěstounkou pošle pryč, aby své tajemství před manželem uchránila. Záhy vchází Hron s dítětem v náručí a své ženě odpouští.
   Banker Hron has fallen in love with Eva Halerová and decides to help her father, the owner of a glassworks, out of some financial difficulties. Eva likewise loves Hron. However she marries him only under the pressure of her parents, because she is conscious of her long-ago wrong. During the time she was single a daughter was born to her and Eva visits her in secret and financially supports the family who is raising the child. The father of the girl, gambler and alcoholic Robert Turek, blackmails the elder Haler for money. He is even determined to break up Eva's happy marriage when he divulges to Hron the truth about his wife's illegitimate child. Hron is at first taken aback by the information, but because his marriage is childless and he would like a child, he decides to adopt the little girl. Yet he does not inform Eva of his intentions. The little girl misses her mother and therefore sets off alone for Prague. But her mother sends her away with the foster-mother so as to guard her secret from her husband. Soon Hron enters holding the child in his arms and he forgives his wife.