Batalion  (Battalion)
R: Miroslav Cikán V: Metropolitan, 1937 VV: Jan Sinnreich N: román Batalion, Josef Hais-Týnecký: divadelní hra S: Josef NeubergJaroslav MottlJulius Schmitt AR: Walter Schorsch K: Jan Roth AK: Jaromír Holpuch Hu: Josef Stelibský; archivní – Josef Stelibský: píseň Do naší ulice sluníčko nepřijde, píseň Pryč a pryč je všecko, Josef Stelibský: píseň Nemám nic, než to, co mám, píseň Ta rakouská monarchie Nahr: Orchestr F.O.K. T: Jaroslav Mottl Zp: sborHana VítováJaroslav Průcha Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: Josef Zora H: František Smolík (JUDr.František Uher,poslanec za Ro), Helena Bušová (Anna, Uhrova žena), Hana Vítová (Marie Žďárská zvaná Mimi), Jaroslav Průcha (básník Václav Šulc), Václav Trégl (válečný vysloužilec František Vond), František Kreuzmann (zloděj psů Beznoska), Ladislav Pešek (Honzík, Beznoskův pomocník), Eduard Kohout (Ferdinand Koranda), Karel Veverka (Mašek), Milada Gampeová (Frau Mastná), Ella Nollová (harfenice, Vondruškova družka), Mařenka Zieglerová (šenkýřka v Batalionu), Eman Fiala (pianista Lojzík Chrastil zv.Chrast), Vlasta Hrubá (pouliční holka Otyla), Raoul Schránil (nadporučík Karel Hojer, Uhrův brat), Jiří Vondrovič (sluha u nadporučíka Hojera), Vladimír Řepa (konfident Benda), Gustav Hilmar (otec Mimi), Dagmar Vondrová (komorná Uhrovy ženy Žofinka), Jan W. Speerger (Tonda), Růžena Pokorná (návštěvnice "Batalionu"), Marie Popelková (návštěvnice "Batalionu"), Alfred Baštýř (návštěvník "Batalionu"), Frank Rose-Růžička (návštěvník "Batalionu"), Antonín Strnad (vězeňský kněz), Němec Karel (2) (soudní zřízenec), Vladimír Smíchovský (přísedící u soudu), Julius Baťha (přísedící u soudu), Jan Černý (přísedící u soudu), Emanuel Kovařík (soudní zapisovatel), Karel Postranecký (člen senátu), Marie Přikrylová (majitelka módního závodu), Oldřich Kovář (tovaryš), Antonín Jirsa (Černý Kilián), Miloš Šubrt (drožkář), Jaroslav Marvan (státní návladní) Fo: 35 mm Ve: česká D: Metropolitan Pr: 01.10.1937 © Národní filmový archiv 
 
   Advokát František Uher je znám vlasteneckým smýšlením a aktivní pomocí při sporech Čechů s rakouskou justicí. Jedním z jeho klientů je i básník Šulc, který při pobytu u Uhrů zjistí, že advokátova žena Anna koketuje s Uhrovým bratrancem Hojerem. Když Anna nereaguje na Šulcovo varování, upozorní básník na Annin vztah Uhra. Uher chce poznat pravdu, vrátí se proto předčasně ze služební cesty a skutečně přistihne Annu při nevěře. Zklamání ho přivede do staropražské hospody "Batalion", kam také před časem docházel Šulc. Uher se zde stane rádcem těch nejchudších, ale postupně propadá alkoholu. Ještě jednou najde sílu a postaví se na stranu práva, když u soudu obviní policii z vraždy chudáka Lojzíka, který se chtěl oženit s nešťastnou číšnicí z "Batalionu" Mimi. Po vystoupení u soudu je Uher zatčen a "Batalion" uzavřen. Po propuštění se Uher stane varhaníkem. Své ženě, kterou Hojer vyhnal, odpouští, ale žít s ní nechce. Záhy pak umírá v "Batalionu", kam byl pozván při příležitosti jeho nového otevření. Jeho pohřbu se zúčastní všichni chudí z "Batalionu". Přijíždí také Šulc, který se zde setkává s Mimi. Snad se mu podaří vysvobodit ji z nuzného a beznadějného života.
   Barrister František Uher is known by his patriotic views and he actively assists in the litigation of Czechs with Austrian justice. One of his clients is the poet Šulc who during a stay at Uher's discovered that the barrister's wife Anna flirts with Uher's cousin Hojer. When Anna pays no heed to Šulc's warnings, he points out Anna's relationship to Uher. Uher wants to know the truth, so he returns home prematurely from an official trip and actually catches Anna in infidelity. Disappointment leads him to the Old-Prague beerhall Batalion, where Šulc has also come some time ago. Uher becomes a counsellor for the most wretched, but gradually he succumbs to alcohol. He once again finds his strength and stands up on the side of right when he accuses the police in court of the murder of poor Lojzík, who wanted to marry Mimi, the unfortunate waitress of Batalion. For his performance in court Uher is incarcerated and Batalion closed. Upon being released from prison Uher becomes an organist. He forgives his wife, whom Hojer has thrown out, but he does not want to live with her. He then soon dies in Batalion where he has been invited to its reopening. His funeral is attended by all the poor folk from Batalion. Šulc also comes and here he meets Mimi. Perhaps he will be successful in freeing