Baron Prášil (Když Burian prášil)  (Munchhausen)
R: Martin Frič V: Slavia-film, 1940 VV: Jan Sinnreich N: divadelní hra Děti v notesu S: Václav Wasserman K: Václav Hanuš Hu: Julius Kalaš; archivní – píseň Myslivci, myslivci, vy střílíte Nahr: Orchestr F.O.K. Zp: sbor Arch: Jan Zázvorka St: Jan Kohout Zv: František Šindelář H: Vlasta Burian (baron Archibald Prášil), Meda Valentová (Olga, choť barona Prášila), Zorka Janů (komtesa Karla, dcera barona Prášil), Anna Steimarová (Ema Lindová, přítelkyně Olgy), Oldřich Nový (tajemník Arnošt Benda, manžel Karl), Jaroslav Marvan (Bedřich Emanuel Benda, Arnoštův ot), Ella Nollová (Marie, Bendova žena, rozená Šulcov), Čeněk Šlégl (hrabě Bohdan Kocharowski), František Roland (komorník Ronald), Václav Trégl (lesník Patočka), Theodor Pištěk (hostinský Na zámecké), Karel Černý (lékař), Karel Postranecký (lovčí), František Filipovský (číšník Na zámecké), Jan W. Speerger (podkoní), Dalibor Pták (lesník a klavírista), Vladimír Smíchovský (starý lesník) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ufa Pr: 13.11.1940 © Národní filmový archiv 
 
   Baron Prášil žije se svou ženou Olgou a dcerou Karlou na zámku Prášily. V mládí žil veselým životem a úkolem komorníka Ronalda je rozesílat včas alimenty za svého pána. Karla se ve městě, kde studovala, zamilovala do Arnošta Bendy a tajně se za něho provdala. Arnošt přijme u barona místo tajemníka a doufá, že získá jeho důvěru i dodatečný souhlas se sňatkem s Karlou. V obci se objeví hrabě Kocharowski, bývalý Olžin milenec, který se domnívá, že s ní měl syna. Arnošt si vymyslí fantastický příběh, že je nemanželské dítě, a to v baronce vzbudí domněnku, že je jejím synem, kterého měla s Kocharowským. Protože se bojí skandálu, rozhodne se baronovi přiznat. Ten ji pořádně neposlouchá a domnívá se, že Arnošt je jeho syn. Karla se otci přizná ke svému sňatku, ale ten jí sdělí, že si vlastně vzala svého bratra. Arnošt se marně snaží tento omyl baronovi vysvětlit. Mezitím přijedou Arnoštovi praví rodiče. V nastalém zmatku se konečně vyjeví pravda a nic už nebrání Karle a Arnoštovi ve štěstí.
   Baron Prášil lives with his wife Olga and daughter Karla in castle Prášily. He led a mirthful life in his youth and the task of his valet Ronald is to distribute on time the alimony for his master. Karla has fallen in love with Arnošt Benda in the town where she is studying, and they get married in secret. Arnošt takes a position as a secretary at the baron's and he has hopes that he will win the baron's trust and in addition even his consent to his marriage with Karla. Count Kocharowski, Olga's former lover, shows up in the town, and he suspects that he has a son by her. Arnošt invents a fantastic story that he is an illegitimate child and this arouses the suspicion in the baroness that he is her son that she had with Kocharowski. Because she fears a scandal, she decides to confess everything to the baron. He does not hear her well and imagines that Arnošt is his son. Karla admits her marriage to her father, but he tells her that she has actually married her own brother. Arnošt in vain tries to explain the mistake to the baron. In the meantime, Arnošt's real parents show up. In the confusion that sets in the truth is finally revealed and nothing no longer stands in the way of Arnošt and Karla's happiness.