Barbora Hlavsová  (Barbora Hlavsová)
R: Martin Frič V: Nationalfilm, 1942 VV: Václav DražilKarel Feix N: povídka Skleněný vrch S: Karel Steklý K: Karel DeglJaroslav Blažek Hu: Jaroslav KřičkaMiloš Smatek; archivní – Antonín Dvořák: převzatá Cikánské melodie (Když mne stará matka) Arch: Ferdinand Fiala St: Jan Kohout Zv: Stanislav Vondraš H: Terezie Brzková (Barbora Hlavsová), František Smolík (ředitel Vojtěch Hlavsa, Barbořin s), Jiřina Štěpničková (Klára Hlavsová, Vojtěchova žena), Rudolf Hrušínský (Bořík, syn Hlavsových), Jindřich Plachta (penzista Žanta), Jaroslav Průcha (starosta Prouza), Vladimír Řepa (holič Kvěch), Stella Májová (Vlasta, Kvěchova dcera), František Filipovský (klenotník Bartyzal), Karel Dostal (řezbář Lukáš Hlavsa, Barbořin švag), Eliška Kuchařová (Eliška, vnučka Lukáše Hlavsy), Hrušínský Rudolf st. (mlynář Ryšavý), Vilém Pfeiffer (Kaliba), Eman Fiala (tkadlec), Václav Trégl (tkadlec Oldřich), Ella Nollová (služka Rézinka), Antonín Soukup (pekař Nechvátal), Jan W. Speerger (člen představenstva záložny), Emanuel Hříbal (člen představenstva záložny), Ferdinand Jarkovský (člen představenstva záložny), Miloš Šubrt (člen představenstva záložny), Bedřich Bozděch (revizor záložny), Doďa Pražský (revizor záložny), Karel Veverka (předseda komise na konzervatoři), Jaroslav Hladík (člen komise na konzervatoři), Bolek Prchal (kancelářský sluha), Emil Bolek (četník), Darja Hajská (zákaznice u holiče), Anna Hlaváčková (kadeřnice), Antonín Jedlička (student), Josef Kemr (student), Karel Šašek (student), Bedřich Bozděch Fo: 35 mm Ve: česká D: Nationalfilm Pr: 15.01.1943 © Národní filmový archiv 
 
   Všeobecně vážený ředitel maloměstské záložny Hlavsa se kvůli své rozmařilé a zhýčkané ženě dopustí zpronevěry, a když se situace nedá zachránit, zastřelí se. Jeho matka, prostá vesnická žena, se ujme ovdovělé snachy i dospívajícího vnuka s podmínkou, že jí oba pomohou všechnu škodu nahradit. Pro městskou dámu je tvrdá vesnická práce utrpením. Stejně tak pro mladého Boříka, nadaného pianistu, který se těžko vzdává snů o umělecké dráze. Oba nakonec starou ženu opustí. Barbora však vytrvá, těžkou prací a tvrdým odříkáním se jí podaří splatit synův dluh. Vědomí, že zachránila čest rodiny a kajícný návrat vnuka jsou jí největší odměnou.
   Hlavsa, the generally respected director of a small town savings bank, commits embezzlement on account of his profligate and pampered wife. When the situation is beyond rectifying he shoots himself. His mother, a simple village woman, takes on her widowed daughter-in-law and adolescent grandson with the stipulation that both of them help her reimburse the loss. For the town lady the arduous village work is distressful. The same goes for young Bořík, a talented pianist, who has given up with difficulty on his dreams of pursuing an artistic career. Both eventually leave the old woman. Yet Barbora perseveres. Through hard work and an austere self-denial she succeeds in repaying her son's debt. The awareness that she has saved her family's honour and the penitent return of her grandson are for her the highest rewards.