Babička  (Grandmother)
R: František Čáp V: Lucernafilm, 1940 VV: Vilém BrožKarel Šilhánek N: román Babička S: František ČápKarel HašlerVáclav Wasserman AR: František Milič K: Karel Degl Hu: Jiří Fiala; archivní – píseň Horo, horo, vysoká jsi Nahr: Orchestr F.O.K. Arch: Ferdinand FialaJiří Dušek Kost: Fernand Vácha St: Antonín Zelenka Zv: František Šindelář H: Terezie Brzková (babička), Světla Svozilová (Terezka, babiččina dcera), Karel Třešňák (Jan Prošek, Terezčin manžel), Nataša Tanská (Barunka), Jiří Papež (Jan), Jiří Krchňavý (Vilím), Jitka Dušková (Adélka), Dagmar Appelová (Adélka jako starší), Marie Glázrová (kněžna), Nora Cífková (komtesa Hortensie), Jiřina Štěpničková (Viktorka), Gustav Nezval (černý myslivec), Božena Šustrová (Kristla), Karel Kolár (otec Kristly), Jiří Dohnal (chasník Míla Jakub), Theodor Pištěk (otec mlynář), Marie Blažková (mlynářka), Marie Skalická (Manči, dcera mlynářových), Jaroslav Průcha (riesenburský myslivec), Vladimír Řepa (poklasný Kudrna), Anna Steimarová (kovářka věštkyně), Stanislav Neumann (písař Piccolo), Josef Vošalík (správce zámku), Anna Letenská (správcova žena), Jan W. Speerger (komorník na zámku Leopold), Milada Horutová (Vorša), Ladislav Janeček (Tomeš), Vladimír Štros (kočí Václav), Jaroslav Liška (Vavřínek, Kudrnův syn), Štveráková (Cilka, Kudrnova dcera), Štípková (Bětka, Kudrnova dcera), Emanuel Hříbal (důchodní), Slávka Rosenbergová (manželka důchodního), Josef Šula (host na zámku), Jaroslav Orlický (komorník), Filip Balek-Brodský (komorník), Věkoslav Satoria (komorník), Holub (dítě), Kácha (dítě), Majsl (dítě), Mazal (dítě), M. Střelák (dítě), Helena Málková (dítě Kudrnových), pes Lev (pes Sultán), pes Stella ze Stožce (pes Tyrl) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 15.11.1940 © Národní filmový archiv 
 
   Proškovy děti netrpělivě očekávají příjezd své babičky na Staré bělidlo. Po selsku ustrojená žena si je hned získá laskavostí a moudrostí. Stejně snadno naváže vztah se sousedy, kteří se jí záhy začnou svěřovat se svými bolestmi. Nejvíce starou ženu dojme příběh šílené Viktorky, jež se jako dívka zamilovala do myslivce, odešla s ním a snad šťastně žila. Muž však na vojně padl a ona se vrátila do rodné vsi. Nedokázala už ale žít mezi lidmi, bloudila po lesích, až ji jednou za bouřky zabil padající strom. Této nešťastnici už babička nemohla pomoci. Je tu však Kristla a její Jakub, který má odejít na čtrnáct let na vojnu, a pak kněžnina schovanka Hortensie, která se trápí pro lásku k malíři. Když si babička získá náklonnost paní kněžny, přimluví se za mladé dvojice a také získá místo pro chudáka Kudrnu. Babička umírá a má jediné přání - vidět Barunku, kterou si nejvíce oblíbila. Dívka je nyní ve Vídni, ale přijede domů včas, aby se s babičkou rozloučila.
   Prošek's children impatiently await the arrival of their grandmother to Staré bělidlo. The woman in peasant dress immediately wins them over with her kindness and wisdom. In the same way she easily makes the acquaintance of the neighbours who soon begin confiding in her their sorrows. The aged woman is touched above all by the story of crazy Viktorka who as a young woman fell in love with a jaeger, left with him and likely lived happily. Her husband, however, fell in battle and she returned to her native village. But she was no longer able to live among people. She wandered through the forest until one day during a storm she was killed by a falling tree. This unfortunate woman grandmother could no longer help. But here are Kristla and her Jakub, who must leave for fourteen years of military service, and then the princess's ward Hortensie who suffers for the love of a painter. When grandmother wins the affection of the princess, she puts in a word for the young couple and also obtains a position for poor Kudrna. Grandmother is dying and has just one wish: to see Barunka, who was her favourite. The young girl now lives in Vienna, but she comes home in time to say good-bye to her grandmother.