Ať žije nebožtík  (Long Live the Dearly Departed)
R: Martin Frič V: Meissner, 1935 VV: Josef Stein N: Martin FričHugo Haas S: Martin FričHugo Haas K: Jan Stallich Hu: Jan Šíma; archivní – Jan Šíma: píseň Mě to tady nebaví, Jan Šíma: píseň Mně jeden pohled nestačí Nahr: Orchestr F.O.K. T: Jaroslav Mottl Zp: Hugo Haas Arch: Štěpán Kopecký St: Martin Frič Zv: Bedřich Poledník NT: Martin Frič H: Hugo Haas (Petr Suk), Adina Mandlová (Alice Machová), Karel Hašler (Petr Kornel, Petrův strýc), Milada Gampeová (hospodyně u Kornela Barbora), Václav Trégl (Petrův sluha Baltazar Souček), František Kreuzmann (MUDr.Liška), Ferdinand Hart (Remington), Božena Svobodová (Remingtonova manželka), Jaroslav Marvan (Durieux), Čeněk Šlégl (politý flamendr), Stanislav Neumann (Filip), Antonín Vaverka (společník Petra Kornela), František Černý (věřitel pan Maděra), Emilie Nitschová (ošetřovatelka), Jan W. Speerger (komorník u Petra Kornela), Bohdan Lachman (sluha u Kornela), Helena Monczáková (host na zámku), Karel Schleichert (pacient), Alois Dvorský (pacient), Antonín Marlé (lékař-diagnostik), Vladimír Štros (opilec), Karel Postranecký (lékař), Iža Lechnýřová (barmanka), Přemysl Pražský (oddávající úředník), Gina Hašler (koncipient u dr.Lišky), Táňa Kočová (písařka u dr.Lišky), František Říha (poštovní úředník), Jaroslav Bráška (věřitel) Fo: 35 mm Ve: česká D: Meissner Pr: 08.02.1935 © Národní filmový archiv 
 
   Bohatý a nemocný muž, Petr Kornel, není spokojen se způsobem života svého flámujícího synovce. Přestane ho finančně podporovat a požádá ho, aby si změnil jméno. Své ošetřovatelce Alici věnuje Kornel z vděčnosti vysoký finanční obnos s podmínkou, že se provdá. Petr Suk, jak se nyní synovec jmenuje, navštíví lékaře. V čekárně si vymění omylem s jiným pacientem rentgenový snímek. Na jeho základě se vzápětí dozví, že je těžce nemocen a že mu zbývá jediný den života. Mladý muž proto vše prodá a vyrazí na poslední flám. V opilosti se připlete k malé dopravní nehodě a je odvezen do nemocnice. Tam ho jako umírajícího požádá ošetřovatelka, aby učinil dobrý skutek a oženil se s její kolegyní, která tak získá peníze. Petr souhlasí a aniž ví, s kým se oženil, uteče ráno domů. Omyl se snímky se vysvětlí a Petr, který je zdráv, ale zcela zruinován, se vydá ke strýci požádat o půjčku. V jeho letním sídle potká Alici a zamiluje se do ní. Aby si ji mohl vzít, musí se nejprve rozvést. Alice dříve než on zjistí, že jsou vlastně manželé, a rozvod odmítne. Když se vše vysvětlí, strýc synovci odpustí a Petr může konečně užívat štěstí se svou manželkou Alicí.
   Wealthy and ill Petr Kornel is not pleased with the carousing lifestyle of his nephew. He stops supporting him financially and demands that he change his name. Out of gratitude Kornel bequeaths a substantial sum of money to his nurse Alice with the condition that she marries. Petr Suk, as the nephew is now named, visits the doctor. In the waiting room his X-ray is mistakenly switched with one of another patient's. On the basis of this he presently learns that he is seriously ill and has only one day of life left to him. Therefore the young man sells all his belongings and sets out on one last binge. In his drunkenness he becomes mixed up in a minor traffic accident and is driven off to the hospital. There a nurse asks if as a dying man he would not perform a good deed and marry her colleague who will come into some money as a result. Petr agrees and without even knowing whom he has married takes off for home in the morning. The mistake with the X-rays is cleared up and Petr, who is healthy but completely ruined, sets off to his uncle's to request a loan. At his uncle's summer residence he meets Alice and falls in love with her. But before he can marry her he must first file for divorce. Alice discovers before he does that they are actually married and refuses the divorce. When ev