Artur a Leontýna  (Artur and Leontýna)
R: Miroslav J. Krňanský V: Nationalfilm, 1940 VV: Karel FeixKarel Šilhánek N: román Artur a Leontýna S: Karel MelíšekMiroslav J. Krňanský AR: František Milič K: Jan Roth AK: Jaromír Holpuch Hu: Josef Stelibský; archivní – Josef Stelibský: píseň Kosí fox, Josef Stelibský: píseň Půlnoční tango, Josef Stelibský: píseň Svatební noc, píseň Kudy kudy cestička T: Jaroslav MottlKarel Melíšek Zp: SetleřiOldřich KovářZita KabátováJosef GrussBedřich VeverkaJiří Dohnal Arch: Jan Zázvorka St: Marie Bourová Zv: Emanuel Formánek NT: Lorenc H: Jiří Dohnal (Artur Drmola), Lída Baarová (Leontýna Sobotová), František Smolík (továrník Jakub Drmola, Arturův ote), Zdeňka Baldová (Márinka Drmolová, Arturova matka), Theodor Pištěk (továrník Alexandr Sobota, otec Leo), Míla Pačová (Sobotová, matka Leontýny), Zita Kabátová (úřednice Klárka Novotná), Bedřich Veverka (Bohoušek, Arturův přítel), Josef Gruss (Karel Stehlík, Arturův přítel), Stella Májová (Arturova sestra Dolfi), František Paul (prokurista u Drmolů), Hermína Vojtová (teta Fanynka), Marie Norrová (služka u Drmolů Katynka), Václav Trégl (sluha Karásek), František Kovářík (lichvář Fidrmuc), Vlasta Hrubá (služka Terinka), František Černý (hlasatel), Ota Motyčka (dozorce v čítárně), Bolek Prchal (plavčík), Antonín Soukup (portýr v nočním podniku), František Milič (flamendr), Karel Fořt (úředník Prošek), Hrdličková Marie (2) (host v klubu), Jaroslav Orlický (sluha v klubu), František Říha (šofér), Alois Dvorský (návštěvník čítárny), Vlasta Petrovičová (návštěvnice čítárny), Josef Dvorský (ing.Řeřicha, návrhář hraček), Josef Zezulka (host na večírku), František Beranský (nezaměstnaný), Milada Smolíková (učitelka vaření Jaroslava Stránská), Emanuel Hříbal (vrátný v kuchařské škole), Setleři (pěvecký sbor), Oldřich Kovář (zpěvák) Fo: 35 mm Ve: česká D: Nationalfilm Pr: 16.08.1940 © Národní filmový archiv 
 
   Artur Drmola je rozmazlený synek z bohaté rodiny, který všude prohlašuje, že ho každá dívka zajímá nanejvýše tři měsíce, a že stejně tomu bude i s jeho manželkou. Jednoho rána se ještě opilý mladík setká v parku se svou dávnou kamarádkou z dětství, Leontýnou Sobotovou. Dívka mu za jeho způsob života vyčiní, ale Artur si nevzpomene, odkud by ho mohla znát. Leontýna je také z bohaté rodiny, přesto pracuje v podniku svého otce. Artur se do ní zamiluje, úplně se změní a začne rovněž pracovat v otcově kanceláři. Starostlivá matka si myslí, že Arturovi něco schází, a hodlá ho oženit. Sobotovi však nepřijmou její vyjednávání, neboť jejich dcera si může zvolit ženicha podle vlastního uvážení. Leontýna se z Arturovy proměny těší a nakonec se skutečně stane jeho ženou. Dívka však dobře ví o jeho někdejším tvrzení a vyžádá si na svém muži slib, že po dobu tří měsíců budou manželé jen před lidmi. Artur a Leontýna však brzy pochopí, že jsou pro sebe jako stvořeni.
   Artur Drmola is the spoiled son of a rich family who proclaims to one and all that every young woman retains his interest for three months at the longest, and if he were to have a wife it would be no different. One morning the young man, still drunk, meets his old childhood friend Leontýna Sobotová. The young woman reproaches him for his way of life, but Artur does not recall from where she could know him. Leontýna is also from a wealthy family, yet she works in her father's company. Artur's affection for her completely transforms him and he also begins to work in his father's office. His worried mother thinks that something is missing in Artur's life, and she intends to have him married. The Sobota's, however, do not accept her bargaining, for their daughter may select the man she will marry after her own discretion. Clearly Leontýna is pleased with the change in Artur and in the end she actually becomes his wife. The young woman is well aware, however, of Artur's former claim, and she asks him to promise that during the three months he will not touch her and they will be husband and wife formally and only in public. But Artur and Leontýna soon come to understand that they were made for one another.