Armádní dvojčata  (Army Twins)
R: Jiří SlavíčekČeněk Šlégl V: Nationalfilm, 1937 VV: Karel Feix N: opereta Nám je hej; Karel Feix S: Čeněk ŠléglKarel Feix K: Josef Střecha Hu: Josef Stelibský; archivní – Bedřich Smetana: převzatá Prodaná nevěsta (Proč bychom se netěšili), Bedřich Smetana: píseň Proč bychom se netěšili, píseň Ó, hvězdy krásné, kam pospícháte, lidová píseň: píseň Ach, není, tu není, lidová píseň: píseň Jenom ty mě, můj koníčku, píseň Jen měsíc nad řekou Nahr: Hudba 5.pěšího pluku T: Karel Sabina Zp: Ladislav PešekHana VítováNezval Gustav [dab] Arch: Jan Zázvorka St: Jiří Slavíček Zv: Josef Zora H: Ladislav Pešek (vojín Vincenc Špaček, v civilu obu), Jindřich Plachta (vojín Vendelín Křídlo, v civilu dr), František Kreuzmann (Josef Weber, rakouský důstojník v.), Hana Vítová (Jiřina, Weberova dcera, zvaná Řina), Jaroslav Marvan (bankéř Václav Novák), Gustav Nezval (nadporučík Zdeněk, Novákův syn), Theodor Pištěk (Alexej Maximovič Ursakov,býv.rus.g), Ella Nollová (Marie Špačková,hospod.u Webrů,Vinc), Jarmila Šmídová (Marie Křídlová, Vendelínova žena), Karel Spirit (Karlíček, Křídlových syn), Václav Trégl (štábní rotmistr Karel Svědínek), Marie Norrová (Svědínkova nevěsta), Eman Fiala (maďarský vojín), Eva Svobodová (služka u Novákových Rézi), Marie Červená (služka u Novákových Matylda), Ota Motyčka (komorník Petr), Marie Ptáková (paní domácí), Ferdinand Jarkovský (tajemník fy Novák), Němec Karel (2) (tajemník fy Novák), Karel Postranecký (tajemník fy Novák), Bolek Prchal (rotmistr), Antonín Streit (nadporučík), Antonín Drvota (štábní kapitán Hájek), Jindřich Fiala (vojín), Emanuel Kovařík (vojín), Václav Menger (domovník) Fo: 35 mm Ve: česká D: Nationalfilm Pr: 04.02.1938 © Národní filmový archiv 
 
   Řina Weberová, dcera penzionovaného plukovníka, je majitelkou nevalně prosperujícího fotoateliéru. Její postarší přítel, bankéř Václav Novák, ji tajně finančně podporuje, neboť je do ní zamilován. Řina se jednoho dne setká s kamarádem z dětství, Vincencem Špačkem, který v Praze nastoupil vojenskou službu. Podnikavý Vincenc s nerozlučným spolubojovníkem Vendelínem Křídlem udělají Řininu ateliéru velkou reklamu ve vojenské posádce, takže vojáci se k Řině jen hrnou, aby je vyfotografovala. Jednou se tam objeví i nadporučík Novák a okamžitě se do Řiny zamiluje. Řinin otec zjistí, že dceru navštěvuje bankéř Novák, a chce, aby se s ní oženil. Novák by tak s radostí učinil, ale když se dozví, že Řina miluje nadporučíka Nováka, jeho vlastního syna, ustoupí. Mladé dvojici už nic nestojí v cestě ke štěstí. Vincenc s Vendelínem - armádní dvojčata - jsou spokojeni, že Řině pomohli.
   Řina Weberová, the daughter of a retired colonel, is the proprietress of a poorly prospering photo-studio. Her elderly friend, banker Václav Novák, is secretly giving her financial support because he is in love with her. One day Řina meets a childhood friend, Vincenc Špaček, who has started his military service in Prague. The enterprising Vincenc with his inseparable fellow-soldier Vendelín Křídlo give Řina's studio a great deal of advertising in their garrison, so that the soldiers flock to Řina to be photographed by her. Even First Lieutenant Novák turns up there one day and at once falls in love with Řina. Řina's father finds out that banker Novák has been visiting his daughter and wants him to marry her. Novák would like to do so with pleasure, but when he learns that Řina loves First Lieutenant Novák, his own son, he steps aside. The young couple no longer has anything standing in the way of their happiness. Vincenc and Vendelín - the army twins - are pleased that they were able to help Řina.