Anton Špelec, ostrostřelec  (Anton Špelec, Sharp-Shooter)
R: Martin Frič V: Meissner, 1932 VV: Ladislav Kolda N: divadelní hra Už mě vezou S: Josef Neuberg K: Otto Heller Hu: Jára Beneš; archivní – Jára Beneš: píseň Anton Špelec, ostrostřelec T: Jaroslav Mottl Zp: Vlasta Burian Arch: Vilém Rittershain St: Martin Frič Zv: Josef Zora H: Vlasta Burian (truhlář Anton Špelec), Růžena Šlemrová (Tereza zvaná Rézi, Antonova žena), Jaroslav Marvan (Kačaba, Špelcův přítel), Theodor Pištěk (dělník u Špelce Alois), Jindřich Plachta (dělník u Špelce Josef Kukačka), Jiří Dréman (velitel ostrostřelců Čtvrtečka), Ella Nollová (teta Josefína), Karel Postranecký (známý Rudolfa Špelce z Polska), František Kreuzmann (tulák), Alexander Třebovský (předseda senátu), Čeněk Šlégl (obhájce), Karel Schleichert (soudní votant), Viktor Nejedlý (soudní úředník), Emanuel Hříbal (soudní zřízenec), Ferdinand Jarkovský (cellista), Anči Pírková (Kukačkova milá), Robert Ford (zástupce velitele ostrostřelců), Václav Menger (ostrostřelec), Jan W. Speerger (ostrostřelec), Josef Kytka (ostrostřelec), Antonín Frič (ostrostřelec), Luigi Hofman (muž v cylindru), Josef Klapuch (strážník), Jindřich Edl (okradený pán), F.X. Mlejnek (hostinský), Jan Richter (host na pohřbu), František Říha (host na pohřbu), Eduard Šlégl (host na pohřbu), Bohdan Lachman (host na pohřbu) Fo: 35 mm Ve: česká D: Meissner Pr: 16.12.1932 © Národní filmový archiv 
 
   Anton Špelec je sice svým povoláním výrobcem hudebních nástrojů, ale tělem i duší je ostrostřelec. V provinčním maloměstě se chystá velká paráda, při níž budou zasloužilí ostrostřelci dekorováni medailemi. Anton věří, že tentokrát přijde řada i na něho, ale je zklamaný, neboť jedna medaile chybí a on musí zase rok čekat. V hospodě se pak opije natolik, že urazí císaře pána a má jít za to do vězení. Je však třeba dokončit zakázku, a tak se Anton rozhodne poslat za sebe do vězení svého zaměstnance Josefa Kukačku a sám doma tajně pracuje. Ale ani Kukačkovi se do vězení nechce a pošle tam místo sebe tuláka, který by rád přečkal ve vězení zimu. Tulák naneštěstí v době výkonu trestu zemře. Tak se stane, že Anton je oficiálně mrtvý, a v městečku se chystá slavnostní pohřeb. To už Špelec nevydrží a objeví se mezi smutečními hosty jako svůj vlastní bratr Rudolf, který prý žil dlouhá léta v cizině. Je velmi podobný Antonovi, ale chová se zcela jinak. Manželka i příbuzní si tohoto nového Špelce více váží. Stane se také ostrostřelcem...
   True, Anton Špelec is by trade a producer of musical instruments, but in his heart and soul he is a sharp-shooter. In a little provincial town arrangements are being made for a large parade during which the worthy sharp-shooters will be decorated with medals. Anton believes that this time the council will come to him but he is disappointed, for they are one medal short and he must wait for another year. Then in the pub he drinks so much that he insults the emperor for which he is sentenced to jail. It is necessary, however, to fulfil the order, so Anton decides to send his employee Josef Kukačka in his stead while he works secretly at home alone. But even Kukačka doesn't want to go to jail and he sends there in his place a vagabond who would like to wait out the winter in a jail cell. As luck would have it, the vagabond dies while serving the sentence. So it comes about that Anton is officially dead and in the town a solemn funeral is planned. Špelec can no longer hold out and he turns up among the grieving guests as his own brother Rudolf who has allegedly been living many years abroad. He closely resembles Anton, but he acts quite differently. His wife and relatives hold this new Špelec in higher regard. And he also becomes a sharp-shooter ...