Andula vyhrála  (Andula Won)
R: Miroslav Cikán V: Moldavia, 1938 VV: Jan Sinnreich N: Olga Scheinpflugová S: Josef NeubergJaroslav Mottl AR: Antonín Kubový K: Ferdinand PečenkaKarel Degl Hu: Jiří FialaJára Beneš; archivní – Jára Beneš: píseň Kapitáne, kapitáne!, Jára Beneš: píseň Trampský pochod, Jára Beneš: píseň Toužím a nevím, proč to skrývám, píseň Když jsme se loučili T: Josef NeubergJaroslav Mottl Zp: Fanda MrázekStanislav NeumannLadislav JanečekVlasta HrubáVěra FerbasováMilada Smolíková Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: František ŠindelářJosef Zora NT: Lorenc H: Věra Ferbasová (Andula Mráčková), Hugo Haas (továrník Pavel Haken), Růžena Šlemrová (Pavlova matka), Václav Trégl (sluha u Hakenů Václav), Saša Rašilov (taxikář Mráček, otec Anduly), Stanislav Neumann (Tonda, bratr Anduly), Milada Smolíková (kuchařka Kristýnka, teta Anduly), Anna Steimarová (ředitelka ženského klubu), Fanda Mrázek (tramp), Gustav Hilmar (ředitel Richard Kalous), Marie Grossová (Kalousova žena), Eva Prchlíková (Gisela, dcera Kalousových), Vlasta Hrubá (Sylvie Šímová), Milada Gampeová (Sylviina matka), Dagmar Vondrová (přítelkyně Sylvie), Milena Velíšková (přítelkyně Sylvie), Procházková (přítelkyně Sylvie), Bolek Prchal (taxikář), Jan W. Speerger (taxikář), Elsa Vetešníková (Mráčkova sousedka), Ladislav Janeček (tramp), Leopold Horešovský (listonoš), Dora Martinová (komorná), Miloš ŠubrtVlasta Kasalická (miminko-dvojče), Jitka Kasalická (miminko-dvojče) Fo: 35 mm Ve: česká D: Moldavia Pr: 02.12.1938 © Národní filmový archiv 
 
   Bohatý starý mládenec Pavel Haken se snaží - za pomoci svého věrného sluhy - unikat námluvám vdavekchtivých slečen. Ty se scházejí v dámském společenském klubu. V tamním bufetu pomáhá své tetě prostořeká Andula, dcera chudého taxikáře. Haken touží po klidu a nechá si proto postavit víkendovou vilku na samotě. Z krátkého ticha, které nastalo po odjezdu jeho matky, jej vyruší obyvatelky stanového tábora. Dívky z klubu využily nabídky paní Hakenové a utábořily se na jejich pozemku. V táborové kuchyni vypomáhá Andula. Když si jde brzy ráno zaplavat, setká se s Hakenem. Nekonvenční setkání oba zaujme. Mladý muž ji navštíví i v táboře a po jeho odchodu uražené slečny nabídnou Andule finančně výhodnou sázku, že ani ona Hakena nezíská. K všeobecnému překvapení se mezi Andulou a Hakenem rozvine láskyplný vztah, který vyvrcholí svatbou. Jejich šťastný novomanželský život však skončí, když dívky ze msty Hakena informují o sázce. Po roztržce Andula od něho odejde. Po čase ji navštíví Hakenova matka a zjistí, že se podnikavá snacha stala majitelkou prosperujícího obchodu s voňavkami a matkou dvojčat - jejích vnuků. Dojatá posílá Hakena za Andulou a dvojice se nad kočárkem svých synů smiřuje.
   Wealthy bachelor Pavel Haken attempts with the assistance of his trustworthy valet to escape the wooings of single women itching to get married. These women have meetings at a lady's social club. In the buffet there the saucy Andula, daughter of a poor taxi driver, helps her aunt. Haken longs for peace and therefore has a weekend villa built in a secluded area. The short-lived quiet, which had set in after the departure of his mother, is disturbed by the female occupants of a campsite. The women from the club have put to use Mrs. Hakenová's proposal and have bivouaced on their land. Andula is helping out in the camp's kitchen. As she is going for a swim early one morning she meets Haken. Both are taken by this unconventional meeting. The young man visits her in the camp and after his departure the insulted women propose to Andula a lucrative bet that even she will not win him. The couple looks for pretexts to go off together and the relationship ends in marriage. The life of happy newlyweds ends, however, when Haken is informed of the bet out of revenge. Andula leaves. After a time Haken's mother visits her and discovers that her enterprising daughter-in-law has become the owner of a prosperous perfume business and the mother of twins - her grandsons. Deeply moved, she sends Hake