Advokátka Věra  (Lawyer Věra)
R: Martin Frič V: Ufa, 1937 VV: Josef SteinProcházka Antonín (výroba) N: povídka Advokátka Věra S: Václav Wasserman AR: Walter Schorsch K: Ferdinand Pečenka Hu: Julius Kalaš; archivní – Julius Kalaš: píseň Já jedu dopředu, jak nejlíp dovedu, Julius Kalaš: píseň Na děvče mi nesahej Nahr: Orchestr F.O.K. T: Karel Hrnčíř Zp: Truda GrosslichtováOldřich Nový Arch: Štěpán Kopecký St: Jan Kohout Zv: Josef Zora H: Truda Grosslichtová (JUDr.Věra Donátová), Růžena Šlemrová (Růžena Donátová, Věřina matka), Theodor Pištěk (Jindřich Donát, Věřin otec), Oldřich Nový (Petr Kučera zv.Tygr, vl.jm. Petr R), Bedřich Veverka (Eman Pálený, Petrův společník), L.H. Struna (Dlouhý Gusta, Petrův společník), Bohuš Záhorský (Franta Štístko, Petrův společník), Deyl Rudolf st. (konzul Raboch), Stanislav Neumann (Rabochův syn Richard), Jaroslav Marvan (majitel koloniálu), Darja Hajská (panská u Donátů Marie), Karel Veverka (prezident soudu JUDr. Bašus), Alois Peterka (vyšetřující soudce), Václav Trégl (solicitátor Oktábec), Eman Fiala (skladatel), Čeněk Šlégl (básník Karel Benda), Jiří Hron (malíř Jan Vrzal), Vydra Václav ml. (sportovec Cifra), František Kreuzmann (první klient advokátky Věry), Vladimír Pospíšil-Born (bankéř Riant), Ferdinand Jarkovský (advokátní solicitátor), Karel Faltys (šéfkuchař), Milka Balek-Brodská (úřednice v redakci), Josef Kotalík (sluha u Donátů), Karel Postranecký (druhý klient advokátky Věry), František Říha (majitel mlékárny), Václav Menger (dozorce vězňů), Fráňa Vajner (žalářník), Eduard Šimáček (čalouník), Bedřich Frank (strážník), Frank Rose-Růžička (strážník), Jan W. Speerger (apač), F.X. Mlejnek (apač), František Filipovský (apač), Alfred Baštýř (apač) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ufa Pr: 30.04.1937 © Národní filmový archiv 
 
   Věra Donátová dostudovala práva a chce si zřídit advokátní kancelář. Je však finančně závislá na rodičích. Emancipovaná matka její snahy podporuje, ale otec poskytne Věře peníze s podmínkou, že pokud nebude její praxe do roka úspěšná, provdá se za syna konzula Rabocha. Věra nemá žádné klienty. První případ je jí přidělen ex offo. Věra navštíví svého klienta Petra Kučeru, zvaného Tygr, ve vězeňské cele a proti jeho vůli dosáhne jeho propuštění. Ve snaze o jeho nápravu mu nabídne místo komorníka ve své kanceláři. Tygr ji pozve do hospody, aby se seznámila s mentalitou podsvětí. Věře se jeho suverénní jednání líbí. Roční lhůta uplynula a otec Donát pořádá hostinu. Chce, aby si Věra vybrala z několika pozvaných nápadníků. Věra všechny nápadníky včetně syna konzula Rabocha zesměšní. Otec triumfuje, když Věře představí staršího syna konzula Rabocha, elegantního gentlemana Tygra. Ukáže se, že Věřin první a zatím jediný případ inscenoval ke spokojenosti všech zúčastněných sám otec Donát.
   Věra Donátová has finished her law studies and wants to found her own law firm. She is financially dependent, however, on her family. Her emancipated mother supports her endeavors but her father provides her the money with the condition that if her practice does not succeed within a year she will marry Consul Raboch's son. Věra has no clients. Her first case is assigned to her ex officio. Věra visits her client, Petr Kučera, known as Tiger, in his prison cell, and against his will she obtains his release. In an attempt to reform him she offers him a position as a butler in her office. Tiger invites her to the pub to acquaint her with the mentality of the underworld. Věra likes his sovereign behavior. The year deadline passes and father Donát throws a banquet. He wants Věra to choose from several invited suitors. Věra ridicules all the suitors, including Consul Raboch's son. Her father triumphs when he introduces to Věra the eldest son of Consul Raboch, the elegant gentleman Tiger. It is revealed that Věra's first, and for the meantime only, case was staged, to the satisfaction of all participants, by father Donát.