Advokát chudých  (Lawyer of the Poor)
R: Vladimír Slavínský V: Slavia-film, 1941 VV: Jan Sinnreich N: romaneto Advokát chudých, J. Pražák: rozhlasová hra Advokát chudých; Joža Götzová S: Josef MachVladimír Wokoun AR: Rudolf Stahl K: Josef Střecha Hu: František Škvor; archivní – Franz Schubert: převzatá Ave Maria, Giuseppe Verdi: převzatá Rigoletto, Bedřich Smetana: převzatá Hubička, Bedřich Smetana: převzatá Dvě vdovy, František Škvor: píseň Modlitba, Franz Schubert: píseň Ave Maria, píseň Zdrávas Mariapíseň Nahr: Orchestr F.O.K. T: František Kudrna Zp: Maria Tauberovásbor dívčí Arch: Alois Mecera Kost: J.M. Gottlieb St: Jan Kohout Zv: Stanislav Vondraš H: Otomar Korbelář (písař Kypr, dříve JUDr.Josef Kiliá), Lenka Podhajská (Kyprova schovanka Anna Marie), Marie Brožová (Marie Rynešová, matka Anny Marie), Miroslav Homola (Karel Ryneš, otec Anny Marie), Vladimír Majer (kavárník Jan Turba), Jiří Dohnal (kapelník opery ND K.Merhaut), Vojta Novák (učitel zpěvu profesor Bertolini), Zita Kabátová (klášterní sestra Klotylda), Jindřich Plachta (hokynář Jakub Marvan), František Paul (veřejný posluha Randák), Zdeněk Podlipný (Severa), Gabriel Hart (Rudolf Loukota), Vladimír Řepa (lichvář Vondra), L.H. Struna (hostinský "U hrubiána"), Miloš Nedbal (advokát JUDr.Kejř), Jana Romanová (Jiřina, spolužačka Anny Marie), Fanča Foltová (Helena, spolužačka Anny Marie), Jarmila Holmová (klášterní varhanice sestra Petroni), Vladimír Růžička (advokátní písař u JUDr.Kejře), Václav Menger (soudní sluha Formánek), Ada Karlovský (tajný policista), Antonín Holzinger (profesor psychiatrie), Jiří Fiala (dirigent), Karel Veverka (divadelní ředitel), Karel Dvořák (číšník v herně), Věra Skálová (spolužačka Anny Marie), Marie Hodrová (hospodyně u Bertoliniho), Miloš Šubrt (divadelní sluha), Filip Balek-Brodský (Kyprův klient), Milka Balek-Brodská (návštěvnice hospody), Václav Mlčkovský (písař u JUDr.Kejře), Emanuel Hříbal (návštěvník hospody), Jindřich Láznička (návštěvník hospody), Josef Waltner (návštěvník hospody), František V. Kučera (návštěvník hospody), Antonín Jirsa (návštěvník hospody), Josef Sůva (návštěvník hospody), K. ŠediváV. PacltFrantišek ŠolcJosef Rozsíval Fo: 35 mm Ve: česká D: Slavia-film Pr: 02.05.1941 © Národní filmový archiv 
 
   Vyšetřující soudce Kilián je suspendován, neboť údajně umožnil příteli Rynešovi spáchat ve vězení sebevraždu. Nešťastný Kilián pod jménem Kypr si najde místo písaře v advokátní kanceláři. Vzorně se stará o Rynešovu dceru Annu Marii a brzy si získá oblibu u nemajetných lidí, kterým v hospodě "U hrubiána" poskytuje právní rady. Kyprovu dobrou pověst zničí kavárník Turba, který prozradí jeho pravou totožnost a nazve ho vrahem. Ti, kteří Kypra doposud měli rádi, Turbovi uvěří, a odvrátí se od něho. A už dospělá Anna Marie ho opustí. Všechno napraví až Rynešova žena, která kdysi po manželově smrti upadla do těžké vleklé duševní choroby. Již vyléčena přizná, že Ryneš se ve vězení otrávil jejími léky, které jí vzal z kabelky. Jejím doznáním je Kilián očištěn před lidmi i před svým svědomím. Anna Marie se k němu vrací a nachází u něho i svou matku.
   Examining magistrate Kilián is suspended because he allegedly enabled his friend Ryneš to commit suicide in prison. The unfortunate Kilián under the name Kypr finds a position for himself as a copy clerk in a legal office. He cares for Ryneš's daughter Anna Marie in exemplary fashion and soon gains the favour of the indigent to whom he provides legal advice in the beerhall The Lout. Kypr's high reputation is destroyed by Turba the café owner who reveals his true identity, calling him a murderer. Those who until then had liked Kypr believe Turba and now shun him. Anna Marie, already an adult, deserts him. Everything is set right by Ryneš's wife, who at one time after her husband's death had lapsed into a severe, prolonged psychological disorder. Now cured, she confesses that in prison Ryneš had poisoned himself with her medicine that he had taken from her purse. By her admission Kilián's guilt is expurgated before the people and also before his own conscience. Anna Marie returns to him and finds there her mother.