Adam a Eva  (Adam and Eva)
R: Karel Špelina V: Dafa, 1940 VV: Arthur Feist N: román Adam a Eva S: Karel Baroch AR: Jiří Kratina K: Václav Hanuš Hu: Sláva Mach; archivní – Sláva Mach: píseň Ke Lvu se hodí Panna, Sláva Mach: píseň Paleta, Sláva Mach: píseň Nevím, zda je to tím, píseň Živijó, živijó T: Karel Baroch Zp: R.A. StrejkaLišáciKaren Ostrásbor Arch: Karel Petr Adam Kost: František Říha St: Antonín Zelenka Zv: Stanislav Vondraš H: Růžena Šlemrová (majitelka penzionu Helena Trojanov), Hana Vítová (dcera Trojanové Eva), Jiří Steimar (továrník Felix Kavalír), František Krištof-Veselý (ing.Adam Kavalír, továrníkův syn), Vladimír Pospíšil-Born (ředitel továrny Rón), Marie Norrová (pokojská u Trojanů Tonča), Betty Kysilková (Adamova chůva Týna Trnková), R.A. Strejka (vrchní číšník Pavel, syn Trnkové), Vladimír Salač (pikolík Ferda Dobrotivý), Alois Dvorský (pan domácí), Ladislav Janeček (modelář Fred), Karel Máj (modelář Bertík), Anna Ziegloserová (host v penzionu, paní doktorová), Jaroslav Hladík (hráč karet), Bohumil Langer (hráč karet), F.X. Mlejnek (kuchař), Fráňa Vajner (kancelářský sluha), Lída Vosyková (sólová tanečnice), Eliška Slancová (sólová tanečnice), Rudolf Macharovský (sólový tanečník), Vojta Merten (vrátný v hotelu), Lišáci (pěvecký sbor), Karen Ostrá (zpěvačka a dirigentka) Tan: Lída VosykováEliška SlancováRudolf MacharovskýBaletní soubor Rudy Macharovského Fo: 35 mm Ve: česká D: Dafa Pr: 30.04.1940 © Národní filmový archiv 
 
   Adam Kavalír se vrací z ciziny, aby převzal továrnu po svém otci. Následkem otcova bohémského života je ale podnik zadlužen tak, že Kavalírovi přijdou i o svou vilu a musí si najít podnájem. Paní Trojanová již nestačí na vedení svého lázeňského penzionu, jehož spolumajitelkou je i její rozmarná dcera Eva, a hledá schopného ředitele. Adam se o místo uchází a je přijat. Pod jeho vedením podnik vzkvétá. Eva však není s Adamem spokojena a vyhledává s ním spory. Jednoho dne přijede za Adamem na návštěvu otec. Vydává se za lázeňského hosta a Eva je nadšena jeho elegancí. Otec se spolu s ostatními zúčastní příprav velkého maškarního bálu a okouzlí paní Trojanovou. Adam chce po poslední prudké hádce s Evou lázně opustit. Když nastoupí do svého vozu, najde zde Evu, neboť ta si nakonec přece jen uvědomila, že Adam je nejen výborným ředitelem, ale i skvělým partnerem pro život.
   Adam Kavalír returns from abroad to take over the family factory from his father. But as a consequence of his father's bohemian lifestyle the business is so far in debt that the Kavalírs even lose their villa and must find a place to sublet. Mrs. Trojanová is no longer up to managing her pension, the co-owner of which is none other than her peevish daughter Eva, and she is looking for a capable manager. Adam applies for the position and is accepted. Under his direction the business flourishes. But Eva is not satisfied with Adam and she looks for reasons to argue. Adam's father comes to visit. He passes himself off as a guest of the spa and Eva is excited by his elegance. The father, together with the others, takes part in the preparations for a grand masked ball and charms Mrs. Trojanová. Adam would like to leave the spa after the last violent argument with Eva. He finds her, however, in his car, for Eva has finally come to realize that Adam is not only an excellent manager, but also a wonderful partner for life.