...A život jde dál...  (...and Life Goes On...)
R: Carl JunghansF.W. KraemerVáclav Kubásek V: Praha-Paříž, 1935 VV: Antonín Janota N: Václav Dryák S: Carl Junghans K: Jaroslav BlažekJan StallichHarry SmehOtto Heller Hu: Josip Slavenski; archivnípíseň Nahr: Orchestr F.O.K. Dir: Josef Dobeš Zp: Pěvecký sbor LumírStruna L.H. [dab]F.X. Mlejnek Arch: Štěpán KopeckýFerry Novák St: Ferdinand KursaAlexander Hackenschmied Zv: František Šindelář H: L.H. Struna (Ivo Kralj), Ita Rina (Marie, Ivova žena), Zlata Dryáková (Ivova matka), Zvonimir Rogoz (Nikola, Ivův přítel), Schidloff (Vuko, Ivův synek), Jaroslav Bráška (úředník okresního hejtmanství), F.X. Mlejnek (hospodský), Bohdan Lachman (krčmář), Miroslav Svoboda (šílenec v zajateckém táboře), Gina Hašler (poddůstojník v zajateckém táboře), Jaroslav Tryzna (dozorce v zajateckém táboře), Josef Bunzl (četník), Antonín Frič (symbol soudnictví), Věkoslav Satoria (námořník), Joca Popović (námořník), Frank Rose-Růžička (námořní důstojník v zajateckém táb), Leopold Horešovský (Ivův druh v zajateckém táboře), Vlasta Strunová (venkovanka), Lubiński (člen posádky ponorky), Marković (člen posádky ponorky) Fo: 35 mm Ve: česká D: Praha-Paříž Pr: 18.10.1935 © Národní filmový archiv 
 
   Na jugoslávském pobřeží žije ve spokojené domácnosti rybář Ivo Kralj se svou ženou Marií, matkou a synem Vukem. Marie, která svého muže miluje a těší se vždy na jeho návrat z moře, se líbí Nikolovi, s nímž se Ivo na taneční zábavě ze žárlivosti popere. Po vypuknutí I. světové války je Ivo mobilizován. Dostane se do zajateckého tábora, kde musí tvrdě pracovat. Jeho rodina pak obdrží zprávu o jeho smrti. Léta ubíhají a osamělou vdovu Marii navštěvuje občas přítel Nikola. Ivova matka jí radí, aby se znovu provdala. Brzy po svatbě Marie otěhotní. Ivovi, který je pokládán za mrtvého, se podaří uprchnout ze zajateckého tábora, kde strávil několik let. Po příchodu domů nachází své jméno na památníku postaveném obětem války. Potká svého syna, ale ten ho nepozná. Ivo vyhledá svou matku, vyčte jí, že nezabránila Mariinu sňatku, a odchází, nešťastný, opět pryč. Marie porodí krásné dítě a Nikola je šťastným otcem. Život jde dál...
   On the coast of Yugoslavia lives fisherman Ivo Kralj, his wife Marie, son Vuk, and Ivo's mother in one happy home. Marie, who loves her husband and always looks forward to his return from sea, attracts Nikola, with whom Ivo, out of jealousy, has a scuffle at a dance. After the outbreak of World War I Ivo is mobilized. He ends up in a P.O.W. camp where he is subjected to hard labour. His family then receives news of his death. The years pass and the lonely widow Marie is occasionally visited by her friend Nikola. Ivo's mother would like her to remarry. Soon after the wedding Marie becomes pregnant. Ivo, who has been thought dead, succeeds in escaping the P.O.W. camp where he has spent several years. Upon his arrival home he finds his name on a memorial erected to the victims of the war. He meets his son, who does not recognize him. Ivo searches for his mother and reproaches her for not preventing Marie's wedding. He goes away again in sorrow. Marie gives birth to a beautiful child and Nikola is a proud father. Life goes on ...