Za rodnou hroudu  (For His Native Soil)
R: Oldřich Kmínek V: AB, 1930 N: I. Humhalová S: Oldřich Kmínek K: Jan StallichVáclav Vích Hu: Erno Košťál; archivní – František Škroup: píseň Kde domov můj T: Josef Kajetán Tyl Zp: Josef Rovenský H: Josef Rovenský (hospodář Jan Svozil), Jan W. Speerger (Janův bratr Petr), Anita Janová (Petrova žena Anna), Ada Velický (pan domácí), Josef Zezulka (strážník) Fo: 35 mm Ve: česká D: AB Pr: 24.10.1930 © Národní filmový archiv 
 
   Petr Svozil chodí s Annou, děvčetem z kovárny. Celé okolí pokládá jejich vztah za nerovný, protože Petr je studovaný člověk. Bratr Jan raději Petra vyplatí, aby ostuda nepadla na celou rodinu. Petr s Annou se vezmou a odjedou do Prahy. Petr však marně shání práci a na radu domácího odjíždí do Ameriky. Anna zůstává a přivydělává si šitím, aby uživila sebe i syna, který se narodil po Petrově odjezdu. Od manžela přicházejí povzbudivé dopisy, ale vypukne válka a Anna se ocitne v bídě. V zoufalství hledá útočiště u Jana. Ten, pronásledován výčitkami svědomí, ji přijme ve svém hospodářství. Anna i dítě se brzy zotaví. Jan, který Annu tajně miluje, je povolán do zbraně. Ve Francii se v lazaretu setkává s bratrem Petrem, který bojoval jako dobrovolník v americké armádě. Těžce raněný Jan z posledních sil vypráví o všech událostech Petrovi a naposledy zazpívá svou milovanou píseň Kde domov můj. S koncem války se Petr vrací domů, aby společně hospodařil s Annou.
   Petr Svozil has his beloved Anna, a girl from a smithy, and the entire surroundings consider their relationship ill-matched, because Petr is an educated man. Brother Jan would rather pay off Petr to keep disgrace from befalling the entire family. Petr and Anna marry and leave to Prague. Petr, however, looks for work in vain and on the advice of the landlord leaves for America. Anna remains and earns some money by sewing so she can provide for herself and her son who was born after Petr's departure. Hopeful letters arrive from her husband, but war breaks out and she finds herself in poverty. In desperation she seeks refuge at Jan's, who, haunted by remorse, accepts her into his farmstead. Anna and child soon recover. Jan, who secretly loves Anna, is called to arms. In a military hospital in France he encounters his brother Petr who has been fighting as a volunteer in the American Army. The mortally wounded Jan with his last ounce of strength tells Petr all that has happened and for the last time he sings his beloved song Kde domov můj. At the end of the war Petr returns home to run the farm together with his Anna.