Vendelínův očistec a ráj  (Vendelin's Purgatory and Paradise)
R: Přemysl Pražský V: Bratři Deglové, 1930 N: Eduard Kučera S: Přemysl Pražský K: Karel Kopřiva H: Jiří Hron (Vendelín Hrom), Máňa Ženíšková (Amálka Žemličková), Theodor Pištěk (Amálčin otec Vincenc Žemlička), Helena Monczáková (Amálčina matka Karolina Žemličková), František Lašek (Theofil Drmola), Béďa Pražský (Amálčin bratr Frantík), Marie Počepická (babička), Marie Nademlejnská (Amálčina teta Betty), Milka Balek-Brodská (domovnice Ježicová), Antonín Frič (svatební host), Roza Schlesingerová (sousedka) Fo: 35 mm Ve: česká D: Degl a spol. Pr: 23.01.1931 © Národní filmový archiv 
 
   Veselé příhody měšťanské pražské rodiny Žemličkových, jejíž snahou je dobře provdat jedinou dceru Amálku. Amálka je pohledná dívka a není tedy divu, že se zalíbí i Vendelínu Hromovi, který se s ní seznámil při nedělním výletu celé Žemličkovy rodiny. Při návratu domů všichni zmoknou a tak je Vendelín pozván Žemličkovými do bytu, aby se usušil, povečeřel a také přespal. Otec s matkou vymýšlejí plány, jak nesmělého Vendelína polapit a Amálku za něho provdat. Podaří se jim to až po usilovné snaze Theofila Drmoly, "pivního bratra" Vincence Žemličky. Po svatbě se oba mladí těší ve svém novém bytě na první manželské radosti, avšak návštěva jakési podivné tetičky jim překazí plány. Než zjistí, že paní hledá někoho jiného, dorazí do nového bytu zbytek rodiny Žemličkových. Dříve nesmělý a bojácný Vendelín nyní všechny bez milosti z bytu vykáže.
   The comedy "Vendelín's Purgatory and Paradise" contains the amusing experiences of the Žemlička family from Prague who are all trying to find a good match for their daughter Amálka. Amálka is a pretty girl and it comes as no surprise that Vendelín Hrom grows fond of her, having met her and her whole family on a Sunday outing. On the way home they all get wet and so Vendelín is invited to the Žemlička's house to dry off; he is given dinner and asked to stay the night. The father and mother think up plans to ensnare the timid Vendelín so that they can marry off their daughter. They succeed after enlisting the help of Theofil Drmola, Vincenc Žemlička's "beer-drinking brother". After the wedding the young couple look forward to moving into their first flat and their new married life. However, the visit of a strange aunt thwarts their plans. Before they discover that the woman is looking for someone else, the rest of the Žemlička family arrive at the new flat. The formerly timid and retiring Vendelín now shows them no mercy and throws them all out.