Utrpení šedé sestry  (Suffering of a Grey Nun)
R: Leo Marten V: Špelina Karel, 1930 N: Karel Špelina S: Karel Špelina K: Josef Ambor H: Anita Janová (Hana Krásná, později jeptiška Dolo), Václav Norman (letecký důstojník Roman Vinický), Jára Kohout (sluha Alois), Čeněk Šlégl (velkostatkář Jan Horák, zvaný Bubi), Bronislava Livia (Vinického snoubenka Sylva Mauerová), Jack Mylong-Münz (Sylvin bratr Adolf, zvaný Reddy), Antonie Nedošinská (chůva Rézi), Wilhelm Sichra (ředitel pošty) Fo: 35 mm Ve: česká D: Dafa Pr: 28.11.1930 © Národní filmový archiv 
 
   Poštovní úřednice Hana Krásná se zamiluje do letce Romana Vinického, který je však už zasnouben se Sylvou Mauerovou. Roman Haniny city opětuje, ale musí odjet pracovat do ciziny. Hana zjistí, že čeká s Romanem dítě. Sylva se dozví o Romanově lásce k Haně a postará se, aby Hanu přeložili do podhůří. Při porodu Hana prozradí jméno otce a lékař napíše Romanovi dopis. Dopisu se však zmocní Sylvin bratr Adolf a nabídne Haně, která je bez prostředků, že její dcerku zaopatří. Zoufalá Hana souhlasí, a poté se chce utopit. Je zachráněna řádovými sestrami. Roman se vrátí domů a zjistí, že Hana zmizela. Ožení se se Sylvou, ale manželství není šťastné. Po třech letech oznámí chůva Hanina dítěte Adolfovi, že holčička vážně onemocněla. Roman dítě odveze do nemocnice. Operace se zdaří a péčí o dítě je pověřena Hana, která se mezitím stala jeptiškou. Pečovatelka pozná v Haně matku dítěte a sdělí to Romanovi. Ten Hanu vyhledá a vzájemně si vše vysvětlí.
   Postal clerk Hana Krásná falls in love with pilot Roman Vinický who, however, is betrothed to Sylva Mauerová. Roman returns Hana's feelings but he has to go abroad to work. Hana discovers that she is expecting a child with Roman. Silva finds out about Roman's affair with Hana and she ensures that Hana is transferred to the mountains. When the child is born Hana tells the doctor who the father is and the doctor writes Roman a letter. The letter, however, is appropriated by Sylva's brother Adolf and he tells Hana, who is penniless, that he will look after her little daughter. In despair Hana agrees and tries to kill herself. She is saved by sisters from a convent. Roman returns home and discovers that Hana has disappeared. He marries Sylva but the marriage is not successful. Three years later the maid caring for Hana's daughter tells Adolf that the child is seriously ill. Roman takes the child to hospital. The operation is successful and the child is returned to the care of her mother who has meanwhile become a nun. The little girl's nurse recognises Hana as the mother and she tells Roman. He goes to find Hana and they talk together about all that has happened.