Tajemství lékařovo  (Doctor's Secret, The)
R: Julius Lébl V: Paramount, 1930 N: divadelní hra Half an Hour S: Frank TetauerJulius Lébl H: Andula Sedláčková (Liliana Garsonová), Vydra Václav st. (Lilianin manžel Richard), Karel Jičínský (Redding), Růžena Šlemrová (Reddingova žena), Theodor Pištěk (dr.Brody), Fred Bulín (ing.Hugo Paton), Nina Ninon (Zuzanka), Marie Buddeusová (dáma ze společnosti) Fo: 35 mm Ve: česká D: Paramount © Národní filmový archiv 
 
   Manželství s despotickým mužem je pro Lilianu Garsonovou nesnesitelné. Rozhodne se prchnout s Hugem Patonem, kterého miluje. Po prudké hádce s Garsonem nechá v zásuvce manželova stolu šperky, snubní prsten a dopis se zprávou o svém odchodu. Hugo se právě chystá na cestu do Egypta. Je nejvyšší čas stihnout vlak a Hugo spěchá na ulici sehnat auto. Srazí ho však projíždějící vůz a přivolaný lékař doktor Brody konstatuje smrt. Zlou zprávu jde oznámit do Hugova bytu, kde najde Lilianu. Když zjistí, že Liliana není Hugovou ženou, vyzve ji, aby byt opustila. Bezradná Liliana se vrací domů. Garson zatím našel ve svém stole šperky, ale dopisu si nevšiml. Do domu se scházejí hosté. Je mezi nimi i doktor Brody, který přichází přímo z Hugova bytu a vypráví, co právě zažil. Lilianu vylíčí jako bezcharakterní ženu. Liliana zůstane s Brodym o samotě, předá mu dopis, adresovaný původně Garsonovi, aby jej použil proti ní jako důkaz. Brody ale pochopil Lilianinu situaci a nabídne jí přátelství. (Podle dobového popisku)
   Marriage to a despotic husband is unbearable for Liliana Garsonová. She decides to run away with Hugo Paton, whom she loves. After a bitter row she leaves her wedding ring and jewels in the drawer of her husband's desk, together with a letter announcing her departure. Hugo is getting ready for a trip to Egypt. It is time to leave for the train station and Hugo hurries out to his car, but he is run over by a passing car. Doctor Brody, called to the scene, declares him dead. He goes to Hugo's apartment to notify the next of kin of his death. He finds Liliana there, who says she is not Hugo's wife, and the doctor orders her to leave the apartment. Liliana, in misery, goes home. Her estranged husband, Mr Garson, has found the jewels in his desk but overlooked the letter. Guests are arriving at his house. Among them is Dr Brody who relates what he has just been through. He describes Liliana as a characterless woman. Liliana, left alone with Brody, gives him the letter and challenges him to use it against her as evidence. Brody finally understands Liliana and offers her friendship. (According to promotional material issued at the time the film was made.)