Pradlenka jeho Jasnosti  (His Highness's young Laundress)
R: Fred Sauer V: Robert,Zdráhal, 1930 N: Toni Dathe-Fabri S: Toni Dathe-Fabri K: Otto Heller Arch: Stefan Wessely H: Marta Friedmanová (komtesa Alžběta/pradlenka Bětuška), Werner Fuetterer (princ Otto, v inkognitu prostý por), Jiří Hron (princův osobní myslivec František), Lilian Ellis (princova snoubenka Liesl), Albert E. Kersten (dvorní ceremoniář hrabě Prescher), Anna KallinaKarl KneidingerRalf CamméeEmil Guttmann Fo: 35 mm Ve: česká D: Degl a spol. Pr: 05.09.1930 © Národní filmový archiv 
 
   Princi Ottovi je vnucována svatba s komtesou Alžbětou Vukovičovou. Otto si však chce vybrat manželku podle své vůle. Také komtesa přijímá nucený sňatek velmi chladně. Navíc se spolu nikdy nesetkali. Otto dostane určitý čas na rozmyšlenou a odjede do sídla svého pobočníka poblíž zámku Vukovičů v přestrojení za obyčejného poručíka. Seznámí se s dívkou, která se mu představí jako pradlenka Bětuška pracující u komtesy Alžběty. Otto se do dívky zamiluje a chce si ji vzít za ženu. Je však odvolán telegraficky zpět na zámek, neboť se má setkat s hrabětem Vukovičem a jeho dcerou Alžbětou. Otto zjistí, že Bětuška je vlastně komtesa Alžběta, a svolí k zasnoubení. Alžběta se pokusí útěkem zachránit před nuceným zasnoubením. Je však vypátrána a teprve při zásnubách se dozví, že její milovaný poručík Otto a princ Otto jsou jedna a táž osoba. (Podle dobového popisku.)
   Prince Otto is forced into a marriage with the comtesse Alžběta Vukovičová. Otto, however, intends finding a bride of his own free will. The comtesse herself is left cold by the proposed union. They have never met before. Otto is given some time to reflect and he leaves to go and visit the estate of his adjutant near the Vukovič castle, dressed as an ordinary lieutenant. He meets a girl who introduces herself as laundry girl Bětuška who works for comtesse Alžběta. Otto falls in love with the girl and wants to marry her. He is then called back by telegraph to the castle for he is to meet with count Vukovič and his daughter Alžběta. Otto discovers that Bětuška is, in fact, the comtesse Alžběta and he readily agrees to become her husband. Alžběta tries to run away from the arranged marriage. She is traced down and, during the enagagement ceremony, she realises that her beloved lieutenant and the prince Otto are one and the same person. (According to promotional material issued at the time the film was made.)