Opeřené stíny  (Feathered Shadows)
R: Leo Marten V: František,Horký, 1930 N: povídka Doctor Tarr and Professor Feather S: František Horký K: Karel KopřivaJan Stallich Arch: Bohumil Heš H: Jan W. Speerger (Petr Leroy), Milada Matysová (Petrova žena Milada), Jiří Hron (Petrův přítel Jan), Máňa Ženíšková (Olga), Eduard Šimáček (Petrův sluha a ošetřovatel), Theodor Pištěk (MUDr.Falk), Henri Baudin (MUDr.Gordon), Václav Mlčkovský (ředitel baru), Josef Bělský (krupiér), Karel Schleichert (vrátný v hotelu/pacient v sanatori), Eman Fiala (pacient v sanatoriu), Růžena Hofmanová (pacientka v sanatoriu), Robert Guttmann (pacient v sanatoriu), Eduard Šlégl (pacient v sanatoriu), Ferry Seidl (pacient v sanatoriu), Františka Guthová (pacientka v sanatoriu), Frank Argus (pacient v sanatoriu), Karel Šilhánek (ošetřovatel), Antonín Kubový (ošetřovatel), Viktor Nejedlý (ošetřovatel) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lloyd Pr: 13.03.1931 © Národní filmový archiv 
 
   Zklamán svým rozvedeným manželství odjíždí Petr Leroy na Riviéru, do míst, kde poznal bývalou ženu a kde doufá nalézt osvěžení. Potká tu svého přítele Jana a společně prožívají radosti, které jim život na Riviéře nabízí. Jan se seznámí v kasinu s půvabnou ženou a odjede s ní do hor. Po návratu vypráví o krásné Olze, s níž strávil nádherné tři dny. Na další schůzku se však Olga nedostaví a Jan se rozhodne ji nalézt v horách. Náhodou ji zahlédne v jedné vesnici a chce ji dostihnout v automobilu. Cestou havaruje. Olga ho dopraví do nedalekého sanatoria, kde se všichni chovají k příchozím velmi podivně. Petr mezitím potkal ve vesnici bývalou ženu, ale po zprávě o havárii spěchá Janovi na pomoc. V sanatoriu osvobodí lékaře a pomocníky, uvězněné duševně chorými pacienty vedenými psychiatrem - obětí svého povolání. V poslední chvíli zachrání Petr i Jana a Olgu, jimž hrozila zkáza. Se ženou se znovu sblížil a spolu odjedou.
   Disillusioned with his marriage which has ended in divorce, Petr Leroy goes off to the Riviera to the place where he first met his wife and where he hopes to be spiritually revived. Here he meets his friend Jan and together they enjoy the joys the Riviera has to offer. Jan meets a charming girl at the casino and he takes her off into the mountains. On his return he speaks of the beautiful Olga with whom he has spent a wonderful three days. Olga, however, does not appear for a meeting they had arranged, so Jan goes to look for her in the mountains. Then he sees her in a village and tries to catch up with her in his car. He has an accident. Olga takes him to the nearest sanatorium where everyone behaves very strangely to the newly-arrived patient. In the meantime, Petr has encountered his ex-wife in the village but on hearing the news of the accident, hurries off to help Jan. In the sanatorium he frees the doctors and nurses imprisoned by the mentally ill patients who are led by a psychiatrist - a victim of his profession. Petr also saves Jan and Olga from destruction just in time. He finds renewed friendship and and discovers that he and his wife are still in love. They go off home together.