Nepočestná žena  (The Dishonourable Woman)
R: Oldřich Kmínek V: Oldřich,Kmínek, 1930 N: román Nepočestná žena S: Oldřich Kmínek K: Jaroslav Blažek H: Josef Rovenský (hrabě Albrecht Drahaňovský), Anita Janová (Ema, Drahaňovského dcera), Karel Třešňák (Karel, Drahaňovského syn), Ema Kneblová (Karlova žena Pavla), Fred Bulín (Hanuš Záruba), Jindřich Lhoták (advokát JUDr.Vysocký), Ludmila Folprechtová (Drahaňovského sestra), Josef Zezulka (sluha na Jiskrově) Fo: 35 mm Ve: česká D: Primus Pr: 16.01.1931 © Národní filmový archiv 
 
   Mladý hrabě Karel Drahaňovský se léčí v sanatoriu. V době jeho nepřítomnosti má jeho žena Pavla poměr s Hanušem Zárubou. Karlova sestra Ema chce zabránit skandálu a ušetřit umírajícího bratra rozčarování z ženiny nevěry. Předstírá proto milostný vztah k Zárubovi. Otec ji vyžene z domu. Když se však Ema v Praze s Hanušem Zárubou setká, zamilují se do sebe. Po Karlově smrti Ema vyzradí rodinnému právníkovi dr. Vysockému pravdu o Pavle. Ta se stále snaží udržet tchánovu přízeň, starý hrabě však po poradě s dr. Vysockým zruší závěť, snachu vydědí a náhle zemře. Pavla se ještě jednou marně pokusí získat Hanuše. Po čase přijíždí Hanuš s Emou na rodinné sídlo, aby zde společně spokojeně žili.
   Young count Karel Drahanovský is receiving medical treatment in a sanitorium. During his absence his wife, Pavla has an affair with Hanuš Záruba. Karel's sister. Ema wants to prevent a scandal and spare her dying brother the disillusion of discovering his wife's infidelity. Consequently, she fakes a love affair with Záruba herself. Her father drives her out of the house. When, however. Ema meets Hanuš Záruba in Prague they do in fact fall in love with each other. After Karel's death Ema reveals to the family lawyer, Dr. Vysocký the truth about Pavla. Pavla tries to win favour with her father-in-law, however, the old Count, having spoken with Dr. Vysocký, annuls the will, disinherits his daughter-in-law and then dies suddenly. Pavla tries vainly once more to win back Hanuš. After a time, Hanuš and Ema return to the family residence to start a new life together.