Lidé v bouři  (People in the Storm)
R: Karel Anton V: Sonorfilm, 1930 S: Benno VignyKarel Anton K: Eduard Hoesch Hu: Willy Engel-Berger; archivní – píseň Du bist für mich das Märchen einer Nacht, píseň Ein Mädel von der Reeperbahn ist wie ein Schmetterling, píseň Mach' rotes Licht, wir wollen Tango tanzen Zp: André PilotsborTrude Berliner H: Olga Tschechowa (Hanne Bullová), Trude Berliner (Margot), Hans Adalbert Schlettow (strážce majáku Uwe Bull), Josef Rovenský (němý Jens), André Pilot (námořník Pepito) Fo: 35 mm Ve: česká D: Hegewald-Film © Národní filmový archiv 
 
   Na břehu malého ostrůvku stojí osamělý maják. Žijí v něm tři lidé - strážce majáku Uwe, jeho žena Hanne a němý přítel Jens. Do klidného a jednotvárného života na majáku vtrhne jednoho dne temperamentní Margot. Na ostrůvek ji vyvrhla voda, když loď, na níž dívka plula za dobrodružstvím a zábavou, ztroskotala. Uwe brzy podlehne jejímu svůdnému kouzlu a chce s ní odejít z majáku. Před odchodem oznámí Hanne svůj úmysl. K jejím prosbám zůstavá hluchý a nezpozoruje ani, že světla majáku nesvítí. Svědomitá Hanne se pokouší odstranit poruchu, ale ani s Jensovou pomocí se jí to nepodaří. Jens se snaží přimět Hannu, aby alespoň zachránila své manželství. Při zápase, k němuž mezi ním a Hanne došlo, praskne chatrné zábradlí a oba se zřítí. Hanne se zachytí vyčnívajícího trámu, ale Jens beze stopy zmizí v mořské hlubině. Výkřiky hrůzy, zaznívající z majáku, uslyší Uwe. Uvědomí si svou povinnost, opustí Margot a vrací se k majáku, kde v poslední chvíli zachrání Hanne život. Tragické okamžiky osvobodily muže od neblahé vášně a on rád zůstává se svou ženou.
   A solitary lighthouse stands on the shore of a little island. It is home for three people - the lighthouse guard Uwe, his wife Hanne and their mute friend Jens. One day the lively Margot bursts into their serene but monotonous life at the lighthouse. She had taken a boat out for a bit of adventure and fun but it capsized and the waters cast her onto the island. Uwe soon succumbs to her seductive charms and thinks of leaving the lighthouse with her. He tells Hanne of his intentions and is deaf to her pleas; nor does he notice that the lighthouse beacon is not working. The conscientious Hanne tries to repair the light but she is unsuccessful, despite Jens's help. Jens, when he sees the futility of their attempts, tries to persuade Hanne at least to save her marriage. Their argument turns into a fight during which the shabby wooden railings crack and both hurtle down to the sea. Hanne manages to catch hold of a wooden beam but Jens disappears into the depths without trace. Uwe hears her cries of terror echoing round the lighthouse. Only now is he aware of his responsibilities; he leaves Margot and returns to the lighthouse, arriving just in time to save Hanne's life. The tragedy has now liberated the man from his fatal passion and he is thankful his wife has given him a second chanc