Fidlovačka  (Fidlovačka)
R: Svatopluk Innemann V: Moldavia, 1930 VV: Kabelík Vladimír (výroba) N: divadelní hra Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačk S: Ruda JuristKarel Tobis AR: František Jerhot K: Václav Vích Hu: Erno KošťálFrantišek Škrouplidové písně; archivní – Erno Košťál: píseň Hvězdička lásky, Erno Košťál: píseň Se srdcem divno hrát, František Škroup: píseň Kde domov můj, píseň Když jsem vandroval, píseň Ráda, ráda, můj zlatej Jeníčku, píseň Mnislav a Běla, píseň Pijme pivo s bobkem, jezme bedrník, píseň Piju já, piju já, píseň Trala la la, píseň Mně se, mně se všecko zdá, píseň Nešťastný šafářův dvoreček, píseň Kdo by neznal na rynku, píseň Andulko, mé dítě, píseň Roztrhaná chalupa, píseň Kdybys měla, má panenko, sto ovec, píseň Švec visí u Lysý, píseň Bude vojna bude, píseň Skákala bába, píseň Oh, Du lieber Augustin, píseň Ta ševcovská chasa T: Jaroslav MottlRuda JuristKarel TobisJosef Kajetán Tyl Zp: Slávka TauberováJiří SedláčekJindřich PlachtaOtakar MařákPražský pěvecký sbor Křížkovskýzpěváci pouličnísborJan MarekAntonie NedošinskáMarie GrossováEman FialaČeněk Šlégl Arch: Vilém RittershainFerdinand Fiala St: Svatopluk Innemann Zv: Helmuth NeumannJaroslav Mottl H: Antonie Nedošinská (máselnice Mastílková), Slávka Tauberová (neteř Mastílkové Lidunka), Růžena Šlemrová (hospodyně Markyta), Jindřich Plachta (učitel hudby Jammerweil), Jan Marek (dohazovač Kozelka), Josef Rovenský (švec Kroutil), Jiří Sedláček (ševcův syn Jeník Kroutil), Eman Fiala (ševcovský tovaryš Pepíček), Marie Grossová (zpěvačka Cibulková alias Cibulčíni), Čeněk Šlégl (Matěj Dudek alias pan von Dudek), Otto Zahrádka (švec Dudek, Matějův otec), Slávka Doležalová (šilhavá služka), Otakar Mařák (slepý hudebník Mareš), Růžena Pokorná (harfenice), Betty Kysilková (domovnice), Emilie Nitschová (klepna), Ella Nollová (klepna paní Máry), F.X. Mlejnek (komediant), Václav Pecián (soused v hospodě), Václav Menger (švec na Fidlovačce), Emil Dlesk (švec na Fidlovačce), Robert Ford (kavalír), Ladislav Desenský (tanečník), Bonda Szynglarski (taneční mistr), Přemysl Pražský (pořadatel na plese), Eduard Šlégl (návštěvník pouti), Zdena Kavková (návštěvnice pouti), Baletní soubor říz.B.SzynglarskimPražský pěvecký sbor Křížkovský Chor: Bonda Szynglarski Tan: Baletní soubor říz.B.Szynglarskim Fo: 35 mm Ve: česká D: Československá MGM Pr: 25.12.1930 © Národní filmový archiv 
 
   Liduška, neteř bohaté máselnice Mastílkové, se zaslíbila Jeníkovi, synu ševce Kroutila, ale její teta naléhá, aby se provdala za šviháka von Dudka. Dívka přesto napíše Dudkovi dopis na rozloučenou a dá jej tetě, která však psaní předá Jeníkovi. Mladík nabude dojmu, že ztratil svou lásku, a trápí se. Situaci se pokusí využít zpěvačka Cibulčíni, aby získala Jeníka pro sebe. Nešťastná Liduška přijímá ze vzdoru Dudkovo dvoření. V neděli se koná slavnost, zvaná Fidlovačka, na níž má dostaveníčko celá Praha. Dudek se tady posmívá české písni a vybízí kapelu, aby zahrála něco německého. Starý Kroutil odsoudí jeho chování a rozhorlí se nad nedostatkem národní hrdosti mnohých Čechů. Do toho slepý hudebník Mareš zanotuje "Kde domov můj" a dojme všechny kolem. Nakonec se vyjeví, že von Dudek se ve skutečnosti jmenuje Matěj a že je synem starého českého ševce. Všichni se dobře na Matějův účet pobaví. Mastílková pochopí, jak pošetile jednala, a přestane Lidušce bránit v lásce k Jeníkovi.
   Liduška, the niece of wealthy butter producer Mastílková, has promised herself to Jeník, the son of cobbler Kroutil. But her aunt insists that she marry the dandy von Dudek. Nevertheless the young girl writes a letter of farewell to von Dudek and gives it to her aunt, who, however, passes it on to Jeník. The young man forms the impression that he has lost his love and he takes to brooding. The singer Cibulčíni takes advantage of the situation to win Jeník for herself. The unhappy Liduška accepts out of defiance Dudek's courting. On Sunday a celebration takes place called 'Fidlovačka' (Spring Festival) on which the whole of Prague is serenaded. Here Dudek ridicules Czech songs and he exhorts the band to play something German. Old Kroutil condemns his behaviour and becomes incensed at the lack of national pride of the numerous Czechs. At this the blind musician Mareš strikes a note to 'Where is My Home' and everyone around is touched. Eventually it is revealed that von Dudek in reality is named Matěj and that he is the son of the old Czech cobbler. Everyone has a good time at Matěj's expense. Mastílková comes to understand how foolishly she has behaved and she stops impeding Liduška's love for Jeník.