Černý plamen  (Black Flame)
R: Miroslav J. Krňanský V: V.,Pošík, 1930 VV: Karel Špelina N: novela S: Miroslav J. KrňanskýF.X. Svoboda K: Jan Stallich Hu: Vlastislav Antonín Vipler; archivní – Vlastislav Antonín Vipler: píseň Píseň o lásce (Černý plamen), píseň Lásko, bože, lásko, píseň Kdo má počernou galánku, píseň Tancuj, tancuj, vykrúcaj, píseň Prijdi ty, šuhajko, ráno k nám, píseň Bodaj by vás, vy mládenci, čerti vzali, píseň Týnom tánom, píseň Vrť sa, dievča, píseň Kdybych byla ptáčkem, lidová píseň: píseň Zahučaly hory, zahučaly lesy, lidová píseň: píseň U panského dvora, píseň Pod tím naším okénečkem T: Jiří Červenýlidová píseňFrantišek Jaroslav Vacek-Kamenický Zp: Jarmila LhotováFanda Mrázeksbor mužský Arch: Vladimír LímanAlois Mecera St: Marie Bourová Zv: Bedřich Poledník H: Jarmila Lhotová (cikánka Daniela), Jan W. Speerger (MUDr.Jiří Palm), Theodor Pištěk (vůdce cikánů), V.Ch. Vladimírov (cikán Franta), Voloďa Novosilev (cikán Ondřej), Marie Fingerová (Palmova hospodyně Marta), Marie Häusslerová (stoletá cikánka), Václav Rabský (četník), Jindřich Plachta (venkovský krejčí), Václav Pecián (chasník), Fanda Mrázek (chasník), František Černý (chasník) Fo: 35 mm Ve: česká D: Dafa Pr: 15.05.1931 © Národní filmový archiv 
 
   Jednoho dne přitáhli do kraje cikáni a s nimi krásná Daniela, kterou kdysi, jako malé dítě, neznámo odkud, přinesla do tábora stará cikánka. Daniela miluje Ondřeje, hlubší lásku v ní však probudí až náhodné setkání s dr. Palmem, který po násilné smrti milované ženy chodívá sám na dlouhé toulky lesem. Také doktora zvláštní dívka zaujme. Ondřej ukradne pro Danielu v doktorově domě stříbrné šaty, ale na útěku ho postřelí četník. Palm, kterého nešťastná Daniela k Ondřejovi přivede, mu už nemůže pomoci. Mladík umírá. V Palmově vile Daniela podle fotografie pozná, že stříbrné šaty patřily doktorově ženě. Rozhodne se odejít z jeho života a opustí se starou cikánkou tábor. Na cestě je dostihne četník, u Daniely najde ukradené šaty a dívku odvede jako zlodějku k doktorovi. Ten však Danielu nezavrhne. Zamiloval se do ní a chce, aby s ním zůstala. Daniela se stane jeho ženou, nikdy se však nedozví tajemství svého původu. To vzala stará cikánka s sebou do hrobu.
   One day Gypsies arrive in the area and with them comes the beautiful Daniela, whom an old Gypsy woman once had brought to the camp - nobody knew where from. Daniela loves Ondřej, but a deeper love is awoken in her by a chance encounter with Dr. Palm, who has taken to wandering in the woods since the violent death of his beloved. The doctor, too, is quite intrigued by Daniela. Ondřej steals a silver dress for Daniela from the doctor's house but is shot and wounded by a policeman. Daniela, distraught, brings Dr. Palm to Ondřej, but there is nothing he can do and the young lad dies. In Palm's villa Daniela sees that the silver dress once belonged to Palm's late wife. She decides to leave both the doctor and the camp, and departs with the old Gypsy woman. On the way they meet the policeman who recognises the silver dress, takes her for a thief, and leads her back to the doctor. The latter does not condemn Daniela. He has fallen in love with her and wants her to stay with him. She becomes his wife, but no-one ever finds out the secret of her origin. That, the old Gypsy woman takes to her grave.