Černé oči, proč pláčete...?  (Why do you Weep, Black Eyes?)
R: Leo Marten V: Karel,Špelina, 1930 N: Karel Špelina S: Leo Marten PR: Valja Rybička K: Josef Bulánek H: Jindřich Lhoták (velkostatkář Jarský), Helga Nováková (Jarského dcera Marta), Jaro Hykman (kaplan Marcel Novotný), Saša Dobrovolná (Marcelova matka Anna Novotná), Ly Corelli (svůdnice Xena), Jan W. Speerger (nadporučík Pavel Čermák), Čeněk Šlégl (major von Rohrerich), Otto Zahrádka (napravený opilec Trnka), Mary Jansová (nemocná opilcova žena), Karel Schleichert (farář), Ludmila Folprechtová (sestra faráře), Milka Balek-Brodská (Jarských hospodyně Betka), Eman Fiala (pucflek Martin, Betčin ctitel), Antonín Frič (lékař), Frank Argus (vojenský pobočník), Filip Balek-Brodský (kočí), Václav Pecián (šikovatel), Ferry Seidl (důstojník), Eduard Šlégl (důstojník), Mario Karas (důstojník) Fo: 35 mm Ve: česká D: Dafa Pr: 28.03.1930 © Národní filmový archiv 
 
   Na vesnickém nádraží čeká farář na mladého kaplana Marcela a velkostatkář Jarský na svou dceru Martu. Marcel se ubytuje na faře. Oknem zahlédne Martu, jak klade věnec na hrob své matky. Svůdnice Xena, snoubenka Jarského, koketuje ve svém budoáru s majorem. Major a Xena se setkají ve Stromovce s nadporučíkem Pavlem Čermákem. Na Marcelovo kázání se schází celá ves. Přijede i Xena s balíčkem od Marcelovy matky, která je u Xeny komornou. Marcel s Martou navštíví chudé stavení opilce Trnky. Jeho žena je nemocná, děti hladové. Marcelova matka náhle zemře. Marcel po mši oznamuje ohlášky Marty a Pavla. Marta v Praze vyhledá Xenu a setká se u ní s majorem. Vzápětí to sdělí otci. Kaplan zachrání opilého Trnku před utonutím, ale sám onemocní. Xena se bez úspěchu pokouší svést Pavla. Marcel umírá. V kostele se koná svatba Marty s Pavlem. Oddává je farář, v jehož tváři Marta zahlédne tvář Marcelovu.
   A priest is waiting for the young chaplain Marcel at a village railway station The landowner Jarský is also there, waiting for his daughter Marta. Marcel settles in at the parsonage. Through the window, he sees Marta carrying a wreathe to her mother's grave. The tempress Xena, betrothed to Jarský, flirts in her boudoir with the major. The major and Xena meet first lieutenant Pavel Čermák in Stromovka park. The whole village comes to hear Marcel's sermon. Xena also comes with a parcel from Marcel's mother, who is Xena's chambermaid. Marcel and Marta visit the old home of Trnka, the drunk. His wife is ill, their children are hungry. Marcel's mother suddenly dies. After the mass Marcel calls the banns of Marta and Pavel. Marta visits Xena in Prague and meets the major there at her house. She hurries to tell her father. The chaplain saves the drunk Trnka from drowning but he himself becomes ill. Xena tries in vain to seduce Pavel. Marcel is dying. Marta and Pavel's wedding takes place in the church; they are married by the priest in whose face Marta gets a glimpse of the face of Marcel.