C.a k.polní maršálek  (Imperial and Royal Field Marshal)
R: Karel Lamač V: Elekta, 1930 N: divadelní hra C.a k.polní maršálek S: Václav Wasserman K: Otto HellerVáclav Vích Hu: Jára Beneš; archivní – Jára Beneš: píseň C.a k.polní maršálek, Jára Beneš: píseň Hospodská (Číš poslední), Jára Beneš: píseň Tys láska má, píseň Ve sklepě sedím hlubokém T: Emanuel Brožík Zp: Vlasta BurianOlga AugustováJan Hilbert VávraMáňa Ženíšková Arch: Heinrich Richter St: Karel Lamač Zv: Helmuth Neumann H: Vlasta Burian (František Procházka setník v.v.), Theodor Pištěk (plukovník Alois Přecechtěl), Helena Monczáková (plukovníkova žena), Máňa Ženíšková (plukovníkova dcera Lili), Jiří Hron (poručík Rudi Eberle, Procházkův sy), Čeněk Šlégl (rytmistr hrabě Géza Medák), Jan W. Speerger (vojenský sluha Sepl), Jindřich Plachta (kronikář pluku nadporučík Hofer), Ivo Richard Stuchlý (rytmistr Hřebík), Josef Hořánek (pravý c.a k.polní maršálek), Jaroslav Marvan (sluha pravého polního maršálka), Milka Balek-Brodská (hospodyně u Procházky), Olga Augustová (kabaretní zpěvačka Pavla Garbo), Eman Fiala (kabaretní zpěvák Gustav Jannings), Josef Rovenský (starosta městečka), Eduard Šlégl (stoletý občan František Fleischhan), Josef Kytka (důstojník), Robert Ford (důstojník), Václav Mlčkovský (důstojník), Otto Heller (voják), Felix Kühne (voják), Marie Pinusová (číšnice U kanonu), Jindřich Edl (návštěvník hospody U kanonu), Gustav Čech (návštěvník hospody U kanonu), Eduard Šlégl (návštěvník hospody U kanonu), Alfred Schlesinger (návštěvník hospody U kanonu), Alois Charvát (návštěvník hospody U kanonu), Filip Balek-Brodský (návštěvník hospody U kanonu), Jan Hilbert Vávra (zpěvák v hospodě U kanonu), Emil Dlesk (člen Napoleonovy družiny ve snu), Karel Schleichert (člen Napoleonovy družiny ve snu), Alexander Třebovský (člen Napoleonovy družiny ve snu), Roza Schlesingerová (návštěvnice kabaretu) Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 24.10.1930 © Národní filmový archiv 
 
   Setník c. a k. armády František Procházka byl dán předčasně do výslužby, protože jeho vojáci zpívali zakázanou písničku o c. a k. polním maršálkovi. Procházka však zůstal vojákem tělem a duší. Rozhodne se navštívit svého synovce Rudiho, který slouží v Haliči. Zapadlé posádce velí plukovník Přecechtěl, či spíše jeho energická choť, která chce zasnoubit svou jedinou dceru Lili se světáckým rytmistrem Gézou von Medákem. Lili ale dává přednost švarnému Rudimu. V posádce je avizována inspekce polního maršálka, který má přijet inkognito. Za Rudim přijíždí jeho strýc Procházka. Najde ve skříni uniformu polního maršálka a ze zvědavosti si ji oblékne. Všichni ho začnou pokládat za očekávanou inspekci a setník Procházka se do své role dokonale vžije. Po slavnostní přehlídce uspořádá polní cvičení, povečeří u paní plukovníkové a zbytek večera stráví s důstojníky v divadle. V rytmistrovi Medákovi odhalí dávno hledaného špiona. Pravému maršálkovi, který druhého dne přijede, se Procházka tak zalíbí, že mu odpustí jeho podvod, povýší ho na majora a jmenuje svým zástupcem. Rudi se pak zasnoubí s Lili.
   Captain in the Imperial and Royal Army František Procházka has been prematurely retired because his soldiers were caught singing a prohibited song about the field marshal. Procházka has however remained a soldier body and soul. He decides to visit his nephew Rudi who is serving in Galicia. The remote garrison is commanded by colonel Přecechtěl - or rather by his energetic wife who is anxious to marry off her only daughter Lili off to the worldly cavalry officer Géza von Medák. But Lili prefers the handsome Rudi. The garrison is notified that the field marshal will be making an inspection incognito. Uncle Procházka arrives in search of Rudi. He happens to find a field marshal's uniform in a wardrobe and tries it on out of curiosity. Everybody takes him for the field marshal, and captain Procházka takes to the role marvellously. After the welcoming ceremony he arranges a field exercise, dines with the colonel's wife and spends the remainder of the evening with the officers at the theatre. Cavalry officer Medák is revealed as a long-sought spy. The real field marshal arrives the next day. He takes such a liking to Procházka that he forgives him, promotes him to the rank of major and appoints him his deputy. Rudi then marries Lili.