Ztracená závěť  (Lost Will, The)
R: Rolf Randolf V: Bratři Deglové/Hom-Film, 1929 N: Emanuel AlfieriOtokar Hořký S: Rolf Randolf K: Walter Robert Lach Arch: Heinrich Richter H: Carlo Aldini (boxer Frank Ward), Daisy d' Ora (Wardova snoubenka Lilo von Ehrenbe), Hans Junkermann (baron Walter Levkovic), Jan W. Speerger (loďař Thomas Black), Siegfried Arno (zloděj Pale), Julia Serda (Levkovicova manželka) Fo: 35 mm Ve: česká D: Degl a spol. © Národní filmový archiv 
 
   Boxer Frank Ward se dozví, že jeho snoubenku Lily hodlá strýc a poručník baron Levkovic provdat za loďaře a dobrodruha Blacka. Ward se rozhodne, že tomu zabrání, a spojí se se zlodějem Palem, který se s Blackovými lidmi zná. Sám se vydává za lupiče. Společně s Palem se Ward vypraví na Levkovicův zámek, kde vyslechnou rozhovor mezi baronem a Blackem. Black radí Levkovicovi, aby nechal zmizet bratrovu závěť, v níž byla Lily ustanovena univerzální dědičkou, a majetek tak získal sám. Ward pověří Pala, aby se závěti zmocnil, ale je již pozdě. Závěť mají Blackovi lidé. Ward a Palo pronásledují Blacka a po dopadení ho předají policii. Tím je dědictví pro Lily zachráněno a Lily se stává Wardovou ženou. (Podle dobového popisku.)
   Boxer Frank Ward discovers that his fiancée Lily's uncle and guardian baron Levkovic intends to marry her off to the ship-owner and adventurer Black. Ward decides to prevent this from happening and he gets together with the thief Palo who is acquainted with Black's people. He poses as a robber himself. In the company of Palo he sets off to Levkovic's castle where he overhears a conversation between the baron and Black. Black is advising the baron to get rid of his brother's will in which Lily is named as universal heir so that he may acquire the property himself. Ward tells Palo to get hold of the will but he is too late. The will is in the hands of Black's people. Ward and Palo follow Black and, after overcoming the crook, they hand him over to the police. Thus Lily's inheritance is saved and Ward is rewarded with her hand in marriage. (According to promotional material issued at the time the film was made.)