Zlatý květ  (The Golden Flower)
R: Jaromír SchäfferAda Pellová-Czivišová V: Alba-film, 1929 N: Jaromír Schäffer S: Jaromír Schäffer K: František BalšanJan Stallich H: Máňa Ženíšková (bohyně úrody Lada), Milli Czivišová (Stáňa), Zdeněk Maxmilián Jiránek (tulák Ferda), Karel Schleichert (praotec Čech), Stanislav Čapek (Jirka), Ada Pellová-Czivišová (vodník), J. Celnar (dědeček s plnovousem), Jan Čapek (trpaslík Kulihrášek), Marie Čapková (chamtivá žena), Marie Menginová (ježibaba), Gustav Cziviš (dítě/trpaslík s fajfkou), Jožka Schneider (černokněžník), Anna Kornová-Stallichová (Zlatý květ), členové baletní školy Š.Klimešové Fo: 35 mm Ve: česká D: Poja Film Pr: 00.00.1929 © Národní filmový archiv 
 
   Děti vyslechnou bajku o zlatém květu a blanických rytířích a Stáňa s Jirkou se vydají zlatý květ hledat. Matka má o ně starost a jeden z hospodských muzikantů, basista, se za nimi vypraví. Chamtivý tulák Ferda, kterého vyhnali chasníci z hospody, se také uchýlí do lesa. Stáňa s Jirkou v lese odolávají různým nástrahám pohádkových bytostí. Zjeví se jim královna Lada, od níž dostanou tři kouzelné dary. Ty jim pomohou překonat zlá kouzla. Ferda doplatí na svou chamtivost a nedostane nic, ale běží do vsi povědět o pokladu. Děti najdou zlatý květ, který je klíčem k pokladu. Chtiví vesničané pronásledují děti, jež se pod ochranou basisty dostanou k Blaníku. Pomocí zlatého květu se hora otevře. Zjeví se praotec Čech, Lada a dobří skřítci a z hory vystupují vojáci.
   Children are listening to the legend of the golden flower and the Knights of Blaník; afterwards Stáňa and Jirka go off to look for the flower. Their mother is worried about them and one of the musicians at the inn, a double bass player, goes off to find them. The greedy tramp Ferda who had been thrown out of the pub by the young lads, is also making for the woods. Stáňa and Jirka have to avoid all sorts of traps laid by supernatural beings. The queen Lada appears before them and gives them three magical gifts. These will help them overcome evil magic. Ferda is rewarded for his greed and is not given anything but he runs back to the village to tell of the treasure he has seen. The children find the golden flower which is the key to the treasure. The avaricious villagers follow the children who, with the help of the bass player, find their way to Blaník. With the aid of the golden flower the mountain opens up for them. Great grandfather Čech, Lada and good elves appear before them and the knights march out of the mountain in all their splendour.