Z českých mlýnů  (From the Czech Mills)
R: Miroslav J. KrňanskýFerry Seidl V: Elekta Journal, 1929 N: humoresky Z českých mlýnů S: Eduard Šimáček K: Jan Stallich Arch: Alois Mecera H: František Růžička (mlynář Mařatka), Nora Ferry (mlynářova dcera Anička), Jiří Hron (Aniččin milý Karel Sezima), Jan Richter (Aniččin nápadník fořt Srna), Jindřich Plachta (krajánek Dlouhý), František Černý (krajánek Široký), Ferry Seidl (krajánek Bystrozraký), Darja Hajská (služebná ve mlýně Baruška), K. Baťha (prášek ve mlýně), Karel Schleichert (dědeček Pištora), Filip Balek-Brodský (soused deroucí peří), Milka Balek-Brodská (sousedka deroucí peří), Jarka Pižla (mládek ve mlýně), Alois Dvorský (host na zásnubách), Ella Nollová (matka Karla Sezimy), Jindřich Fiala (listonoš), Marie Černá (komorná na zámku), Luigi Hofman (sluha na zámku), Břetislav Heinc (sluha na zámku), Čeněk Šlégl (nápadník zámecké slečny Artur), Josef Kobík (hostinský), Josef Šváb-Malostranský (host na zásnubách), Emilie Nitschová (host na zásnubách), Bohumil Kovář (svatý Petr u nebeské brány) Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Journal Pr: 05.07.1929 © Národní filmový archiv 
 
   Duše českého krajánka chce vstoupit do nebe, ale v Knize života není o krajáncích ani zmínka. A tak musí svatý Petr použít svůj nebeský dalekohled. Do Mařatkova mlýna přijdou tři krajánci - Dlouhý, Široký a Bystrozraký - a mlynář je hned zaměstná. Fořt Srna si chce vzít mlynářovu dceru Aničku a výměnou za svolení nabídne Mařatkovi, že mu zajistí velké zakázky na mletí ze zámku. Aničce se však líbí pohledný Karel. Blíží se Aniččiny zásnuby se Srnou a mlynář stále více lituje, že dal fořtovi své slovo. Přijme proto Bystrozrakého nabídku na Aniččinu záchranu. Krajánci vymyslí na fořta léčku. Při zásnubách se ptají "osudu", zda se Anička se Srnou mají vzít. V té chvíli začnou neviditelným přičiněním krajánků padat talíře ze zdi a fořt s ostudou uteče. Dlouhý dostane za odměnu od mlynáře svolení ke svatbě s hospodyní Baruškou, která se mu zalíbila. Anička si může konečně vzít milovaného Karla. Svatý Petr je spokojen s tím, co viděl a pustí krajánkovu duši do nebe.
   The soul of the Czech journeyman-miller wants to go up to heaven but in the Book of Life there is no mention of journeymen-miller. So St. Peter has to use his heavenly telescope. Three journeymen-millers arrive at Mařatka's mill - Long, Short and Sharp-Eyes - and the miller immediately finds work for them. The ranger Srna wants the miller's daughter Anička for a wife and, in return for the miller's consent, he tells Mařatka that he will arrange large flour orders for delivery to the castle. Anička, however, is fond of the handsome Karel. Anička's betrothal to Srna approaches and the miller begins to regret that he gave his word to the ranger. So he accepts Sharp-Eyes' offer in order to save Anička. The journeymen-millers think up a trap for the ranger. During the betrothal ceremony, they ask "fate" whether Anička and Srna are supposed to be wed. At that moment, due to the journeymen-millers invisible wizardry, plates start to fall off the wall and the ranger runs off in shame. Long, as a reward, gets permission to marry the housekeeper Baruška of whom he has grown fond. Anička is finally able to marry her beloved Karel. St Peter is satisfied with what he has seen and he allows the journeymen-miller's soul to come up to heaven.