Z bídy k blahobytu  (From Poverty to Affluence)
R: Viktor Brumlík V: AB, 1929 S: Bedřich Fink H: Rolf WankaRia Podolská Fo: 35 mm Ve: česká D: Chicago-Film © Národní filmový archiv 
 
   "Chudá rodina obývá ve starém domě malý byt a je postavena před volbu buď platiti několikanásobný nájem, neb se vystěhovati. Protože jim poměry nedovolují zvýšený nájem platiti, jsou soudně vystěhováni. Náhodou se jim dostane do rukou prospekt prospěšného družstva 'Vlastní silou' ('Volkskraft') ve Falknově n. O.; stanou se jeho členy, což jim umožní postaviti si vlastní rodinný domek." (Citace z cenzurního listu.)
   "A poor family is living in an old house and is faced with the choice of either paying a much higher rent or being moved out. Because their circumstances cannot allow them to pay the higher rent, they receive notice to quit. Quite by chance they come by a leaflet about a prosperous association which encourages them to "try to go it alone" ("Volkskraft") in Falknov nad Ohri; they become members which enables them to build their own family house." (Quotation from the censor's certificate.)