Varhaník u sv. Víta  (The Organist at St. Vitus' Cathedral)
R: Martin Frič V: Stránský Vladimír, 1929 N: Václav WassermanMartin Frič S: Vítězslav Nezval K: Jaroslav Blažek Arch: Hanuš Gödert H: Karel Hašler (varhaník), Oskar Marion (malíř Ivan), Suzanne Marwille (varhaníkova schovanka Klára), L.H. Struna (vyděrač Josef Falk), Otto Zahrádka (Klářin otec), Marie Ptáková (abatyše), Vladimír Smíchovský (hospodský), Josef Kobík (prodavač ryb), Milka Balek-Brodská (služebná u malíře Ivana), Roza Schlesingerová (žena v chrámu) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lloydfilm Pr: 30.08.1929 © Národní filmový archiv 
 
   Starý varhaník se bezděky stal svědkem sebevraždy neznámého muže. Ten mu před smrtí odevzdal obálku s penězi pro svou dceru Kláru, žijící v klášteře. Varhaník případ úřadům neoznámil, ale ukryl sebevrahovu mrtvolu ve sklepě. Netušil, že byl přitom sledován bezcharakterním sousedem, cidičem bot, který jej potom vydíral hrozbou obvinění z vraždy. Varhaník pojal hluboký otcovský cit k nešťastníkově dceři. Dívka se zamilovala do mladého malíře a z kláštera uprchla. Varhaník to považoval za nevděk a zradu. Ze zármutku ochrnul a nemohl vykonávat své povolání. Nakonec si však dívka uvědomila svou chybu, vrátila se k němu, a šťastný varhaník se uzdravil.
   An old organist involuntarily becomes a witness to a suicide of an unknown man. Before he dies he gives a packet with money in it for his daughter who is living in a convent. The organist does not report this case to the authorities but, instead, hides the body in the cellar. He does not know, however, that his actions are being observed by his spineless neighbour, a shoe-polisher who later blackmails him threatening to tell the authorities that he had committed a murder. The organist is gripped by a strong paternal feeling for the girl. She has fallen in love with a young artist and flees the convent. The organist considers this ingratitude and betrayal. He becomes paralysed in his grief and can no longer carry out his duties. In the end the girl realises her mistake; she returns to the organist and he recovers from his illness.