Tchán Kondelík a zeť Vejvara  (Father-In-Law Kondelík and His Son-In-Law Vejvara)
R: Svatopluk Innemann V: Elekta Journal/Václav,Pštros, 1929 N: román Tchán Kondelík a zeť Vejvara S: Josef Neuberg K: Václav Vích Arch: Alois Mecera H: Theodor Pištěk (tchán Václav Kondelík), Jiří Hron (Kondelíkův zeť František Vejvara), Antonie Nedošinská (Kondelíkova žena Bety), Jarmila Vacková (Vejvarova žena Pepička, dcera Kond), Emilie Nitschová (teta Katynka Urbanová), Slávka Doležalová (služka u Vejvarů), Jindřich Plachta (Pajtlšmíd), Milka Balek-Brodská (Muknšnáblová), František Černý (malířský tovaryš), Jan Richter (host na křtinách), Josef Šváb-Malostranský (host na křtinách), Marie Munzarová (Muknšnáblové dcera Lotynka), Miloš Hajský (bohém), Irena ArdenováK. ŠulcRoza Schlesingerová (služka u Kondělíků) Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 15.11.1929 © Národní filmový archiv 
 
   Svatební noc Vejvary s Pepičkou proběhne k oboustranné spokojenosti a také Kondelík se svou ženou Betynkou prožijí noc lásky. Druhý den přijde dcera se zetěm ke Kondelíkovým na oběd a tchán poučuje Vejvaru o rubu manželského života. Po čase paní Kondelíková zjistí, že čeká dítě, a svěří se tetě Katynce. Také Pepička brzy oznámí mamince radostnou novinu. Společně se pak chystají jít na věneček, ale nehoda při odchodu z domu jim to překazí. Při další Pepiččině návštěvě se Kondelík dozví, že kromě Pepičky je těhotná i jeho žena. Paní Muknšnáblové se konečně podaří provdat dceru Lotynku za pana Pajtlšmída, který však v manželství není zrovna šťastný. Z obavy před pomluvami se paní Kondelíková odstěhuje do letního bytu a Kondelík samotu těžce snáší. I paní Kondelíkové se stýská a nastěhuje se proto do volného bytu v domě u Pepičky. Matka i dcera rodí ve stejný den a Kondelík se stane dědečkem i otcem zároveň. Pepičce se narodí dcera a paní Kondelíkové dokonce dvojčata. (Podle titulkové listiny.)
   Vejvara and his bride spend a happy wedding night together and Kondelík with his wife Betynka also spend a night of love with each other. The next day their daughter and her husband come for lunch at the Kondelíks and the father-in-law gives Vejvara some advice about married life. After some time Kondelíková discovers she is expecting a child and she tells this news to her aunt Katynka. Pepička, too, soon announces similar glad tidings to her mother. They both are preparing to go out to a dance but they have an accident as they leave the house and cannot go to the party. When Pepička visits her parents again, Kondelík discovers that not only his daughter is pregnant but his wife is too. Mrs Muknšnáblová has finally succeeded in marrying her daughter Lotynka off to Mr Pajtlšmíd who, however, does not find happiness in this union. In fear of gossip Mrs Kondelíková takes herself off to a summer residence but Kondelík can hardly survive on his own. Mrs Kondelíková is also missing her husband so she moves into an empty flat in the house where her daughter lives. Mother and daughter give birth on the same day and Kondelík becomes a father and grandfather at the same time. Pepička gives birth to a little girl and Mrs Kondelíková has twins. (According to the film title sheet.)