Takový je život (Román pražské pradleny)  (Such Is Life (The Story of a Prague Washerwoman))
R: Carl Junghans V: Václav,Bukač/Theodor,Pištěk, 1929 N: Carl Junghans S: Carl Junghans K: Laszlo Schäffer Arch: Ernst Meiwers H: Vera Baranovskaja (pradlena), Theodor Pištěk (pradlenin manžel uhlíř), Máňa Ženíšková (dcera uhlířova), Wolfgang Zilzer (nápadník uhlířovy dcery), Jindřich Plachta (krejčí), Manja Kellerová (manželka krejčího), Eman Fiala (hospodský pianista), Valeska Gert (číšnice), Uli Tridenskaja (pradlenina přítelkyně), Betty Kysilková (výplatčí), Edith Ledererová (dcerka krejčího), Max Körner (majitel uhlířského závodu), Ludvík Veverka (zákazník u manikury), Václav Žichovský (zákazník), František Kreuzmann (ředitel salonu krásy), Božena Šupková (zákaznice u manikury), Rudolf Lavecký (majitel salonu krásy), Viktor Nejedlý (hospodský), Zdena Kavková (animírka), Vladimír Smíchovský (plynař), František Hlavatý (lékař), Josef Oliak (kněz), Karel Šindler (tlustý muž v hospodě), Milka Balek-Brodská (zaměstnavatelka pradleny), František Juhan (uhlíř), Roza Schlesingerová (sousedka), Alfred Schlesinger (host ve výčepu), Josef Kobík (host ve výčepu), Emil Šulc (host ve výčepu), Filip Balek-Brodský (host ve výčepu) Fo: 35 mm Ve: česká D: Starfilm Pr: 09.05.1930 © Národní filmový archiv 
 
   Hrdinkou filmu je proletářská žena a matka. Její muž, uhlíř, propadá alkoholu a zanedbává práci. Po propuštění tráví většinu času v hospodě, kde s kamarády a se svou milenkou, číšnicí, utrácí peníze, které jeho žena vydělala jako pradlena. Žena si uprostřed práce a starostí ani nevzpomene, že má narozeniny, ale sousedé jí přijdou blahopřát. I tento radostný den však končí smutně: muž se opět vrátí opilý. Když v záchvatu zuřivosti začne ničit chudé zařízení domácnosti, žena jej vyžene. Muž se odstěhuje k milence. Jednoho dne se žena při praní těžce opaří a za několik dní zemře. Muž se vrátí domů a vystrojí jí prostý pohřeb, kterého se zúčastní všichni sousedé. Po pohřbu je muž pohostí v blízkém hostinci. Pak se všichni vrátí do svých domovů, jako by se nic nestalo. Vždyť takový je život.
   The heroine of the film is a proletarian wife and mother. Her husband, a coalminer, seeks solace in alcohol and neglects his work. After he is sacked, he spends most of his time in the pub with his friends and his lover, a waitress. He wastes the money his wife earns as a washerwoman. The woman, with her work and her worries, doesn't even remember it is her birthday but her neighbours come to visit her to wish her happy birthday. Even this happy day ends in sadness: her husband comes home drunk. When he starts destroying their meagre furniture in a fit of rage, she throws him out. The man moves in with his lover. One day the wife badly scalds herself while washing some linen and after a few days she dies. The man comes home and prepares her a simple funeral which is attended by all the neighbours. After the funeral the husband holds a wake in the local inn. Then they all return to their homes as if nothing had happened. Such is life.