Svatý Václav  (St. Wenceslas)
R: Jan S. Kolár V: Elekta Journal/Karel,Pečený, 1929 VV: Jindřich Brichta N: Jan S. KolárJosef Munclinger S: Jan S. KolárJosef MunclingerFrantišek Horký K: Karel KopřivaJan StallichOtto HellerVáclav VíchJindřich Brichta Hu: Oskar NedbalJaroslav Křička Arch: Bohumil HešLudvík Hradský Výtv: J.M. GottliebFrantišek Kysela Op: Zubatý Josef dr.Josef Vajs H: Jindřich Edl (stařešina Čechů), Theodor Pištěk (velekněz z pohanské doby), Bohumil Heš (kníže Svatopluk), Jan S. Kolár (český kníže Bořivoj), Josef Rovenský (zajatec na Velehradě Barbar), Gustav Svojsík (svatý Metoděj), Zdeněk Štěpánek (svatý Václav), Jan W. Speerger (Václavův bratr Boleslav), Dagny Servaes (Václavova matka Drahomíra), Vera Baranovskaja (Václavova bába Ludmila), Josef Loskot (vladyka Skeř), Máňa Ženíšková (Radmila), Jiří Steimar (Václavův otec kníže Vratislav), Anita Janová (Soběslava), Theodor Pištěk (Košvan), Emil Focht (správce hradu Podiven), Jindřich Lhoták (kněz boleslavský), Novák Josef (3) (vladyka Hněvsa), Jan Marek (Česta), Vladimír Majer (Tyr), Vydra Václav st. (král německý Jindřich I.), Karel Schleichert (vévoda Arnulf), Raymond Guérin (Jindřichův synovec Gero), Otto Zahrádka (kníže Radslav Zlický), Vladimír Slavínský (vladyka Vojemír), Jaroslav Vojta (biskup z Řezna), Alois Charvát (věštec), Jaro Hykman (pacholík z Tetína), Emil Dlesk (vrah na Tetíně Gomon), Přemysl Pražský (vrah na Tetíně Tuna), Eduard Šimáček (žebrák), Jaroslav Marvan (slovanský kníže, manžel Přibyslavi), Věra Hlavatá (dívka z Ludmiliny družiny), Růžena Gottliebová (dívka z Ludmiliny družiny), Nája Reti (Přibyslava), Ludmila Dostálová (dívka z Ludmiliny družiny), F.X. Mlejnek (člen družiny Boleslavovy), Fred BulínPekárková (dívka z Ludmiliny družiny), Kadlečíková (dívka z Ludmiliny družiny), Rejmonová (dívka z Ludmiliny družiny) Fo: 35 mm Ve: česká D: Gongfilm Pr: 04.04.1930 © Národní filmový archiv 
 
   V pohanské době přijal kníže Bořivoj se ženou Ludmilou křest od věrozvěsta Metoděje. Jejich syn Vratislav se seznámil na lovu s temperamentní Drahomírou, kterou zanedlouho představil na hradě jako svou ženu. Po čase se jim narodil syn Václav. Po letech, když se Václav vrátil z Budče, kde byl vychováván, zamilovala se něho Skeřova dcera Radmila. Po náhlé Vratislavově smrti se Drahomíra ujala vlády a v touze po větší moci vyvolala válku s Radslavem, knížetem Zličanů. Začínající válku ukončil Václav tím, že vyzval Radslava na osobní souboj a v souboji vyhrál. Drahomíra se spikla se Skeřem proti Václavovi. Nejdříve odstranili zbožnou Ludmilu. Po její vraždě na Tetíně však Drahomíra musela opustit hrad. Skeř se proto v úkladech spojil s Václavovým bratrem Boleslavem. Po válce s Germány, která skončila nabídkou smíru, pozval Boleslav Václava na své sídlo k vysvěcení nové kaple. Tam za jitra bratra se svými kumpány zavraždil. Drahomíra prosila mrtvého Václava o odpuštění. Také Boleslav padl na kolena a uznal Václavovu velikost.
   During the pagan era prince Bořivoj and his wife Ludmila are baptised by the apostle Methodius. The son Vratislav meets the temperamental Drahomíra on a hunt whom he soon introduces to everyone at the castle as his wife. After some time a son is born to the couple, Wenceslas. After many years, when Wenceslas returns from Budeč where he was brought up, Skeř's daughter Radmila falls in love with him. After Vratislav's sudden death Drahomíra takes rule and, longing for more power, declares war against Radslav, the prince of Zličans. Wenceslas ends the war by challenging Radslav to a duel and he wins. Drahomíra then conspires with Skeř against him. They first kill the pious Ludmila. After her murder at Tetín, however, Drahomíra has to leave the castle. Sker joins with Wenceslas's brother Boleslav in a conspiracy against him. After the war against the Teutons which ends with an offer of conciliation, Boleslav invites Wenceslas to his estate for the consecration of a new chapel. During the early hours Wenceslas is murdered by his brother and his companions. Drahomíra begs the deceased Wenceslas for forgiveness. Boleslav, too, falls on his knees and recognises Wenceslas's majesty.