Starý hřích  (The Sin of the Past)
R: Miroslav J. Krňanský V: Kyzour Jan, 1929 N: román Starý hřích S: Otakar HanušSmrž Karel (2) K: Otto Heller Arch: Alois Mecera H: Josef Rovenský (mlynář Dolanský), Melita Jelenská (mlynářova dcera Eva), Jarmila Lhotová (Tonička Pelikánová), Karel Jičínský (vyděrač Vavřík Světák), Roza Schlesingerová (Vavříkova matka žebračka), Otto Zahrádka (Toniččin otec Bartoloměj Pelikán), Karel Lamač (Karel Horyna), Bohumil Kovář (Karlův otec mlynář Horyna), Marie Fingerová (mlynářka Horynová), Antonín Frič (stárek Lukáš), Václav Pecián (selský synek František Vodenka), Filip Balek-Brodský (šenkýř), Václav Žichovský (okresní soudce), Robert Ford (strážmistr), Jindřich Fiala (soudní sluha) Fo: 35 mm Ve: česká D: Jan,Kyzour Pr: 07.02.1930 © Národní filmový archiv 
 
   Ve vesnici Modlínov žije všemi vážený a oblíbený mlynář Dolanský. Vede spokojený život až do doby, než se vrátí z vojny obávaný rváč Vavřík, který žádá ve mlýně o práci. Mlynář nechce Vavříka přijmout. Rozzlobený Vavřík mu pohrozí, že dosvědčí u soudu, jak došlo před lety ke smrti mlynářky. Tvrdí, že mlynář svou ženu shodil z patra ve stodole. Dolanský si není zcela jist, jak k neštěstí tenkrát došlo, a nechá se Vavříkem vydírat. Vavřík peníze utrácí v kartách. Když však přijde žádat o ruku mlynářovy dcery Evy, rozhodne se Dolanský pro záchranu svého dítěte k přiznání. Soudní rada jeho slovům nevěří a dá předvolat Vavříka, který je strážníky zraněn a zemře. Před smrtí se přizná své milé Toničce, že si vše o mlynáři vymyslel, a Tonička to potvrdí u soudu. Mlynář je zbaven svého starého hříchu a život se pomalu navrací do starých kolejí.
   In the village of Modlínov lives the well respected and loved miller Dolanský. He has led a contented life until the feared rough-neck Vavřík returns home from the army. He asks for work at the mill. The miller doesn't want to give him a job. The angry Vavřík threatens to tell the court the circumstances of the miller's wife's death. He claims that the miller threw his wife off the first floor of the stable. Dolanský is not entirely sure what happened that fateful day and he allows himself to be blackmailed by Vavřík. Vavřík loses his money in cards. When he comes to ask for the hand in marriage of the miller's daughter Eva, the miller decides to go to the courts to tell the truth himself in order to save his child. The court doesn't believe his testimony and Vavřík is summoned. The latter is subsequently wounded by guards and dies. Before he dies he confesses to his love Tonička that he had invented the story about the miller and Tonička testifies in court. The miller is relieved of his sin of the past and life gradually returns to normal.