Pražský Monte Christo  (The Prague Monte Christo)
R: Hans Otto V: Bratři Deglové/Projektograph-Film/Hom-Film, 1929 N: Hans Otto S: Václav WassermanHans Otto K: Viktor GluckJosef Střecha H: Albert Heine (Jan Orel), Valery Boothby (Orlova dcera Marie), Walter Rilla (ing.Fred Born), Jan W. Speerger (Mariin snoubenec Egon Bernhard), Clementine Plessner (Fredova matka), Iris Arlan (Elly Hubertová), Josef Rovenský (Jiří Richell), Theodor Pištěk (vězeňský dozorce), Hans Homma (vyšetřující soudce), Hans Effenbereger Fo: 35 mm Ve: česká D: Degl a spol. Pr: 07.02.1930 © Národní filmový archiv 
 
   Ing. Fred Born chce před delší služební cestou ukončit známost s Marií Orlovou. Navštíví ji, když je sama doma. Mezitím Mariin snoubenec, vášnivý hráč Egon, se dostane v témže domě do potyčky o peníze s prokuristou, kterého smrtelně zraní, a nepozorovaně uprchne. Mariin otec uvidí z domu vycházet Freda. Na základě tohoto svědectví je Fred zatčen. Navíc neznámý muž podstrčí Fredovi dokumenty zkušeného podvodníka a Fred je odsouzen na 15 let. Sdílí celu s bohatým Jiřím Richellem, který má uloženy peníze v bance na heslo. Richell je těžce nemocen a svěří bankovní heslo Fredovi. Vymyslí také plán, díky němuž se dostane místo něho na svobodu Fred. Ten doma najde téměř slepou matku, opatrovanou svou přítelkyní z mládí Ellou. Egon se opět dostane do finančních potíží, zfalšuje směnku a spáchá sebevraždu. V poslední vůli se přizná k vině za prokuristovu smrt a Fred je tak očištěn. Marie prosí Freda o odpuštění, ten však odmítá a spěchá domů za matkou a Ellou. (Podle dobového popisku.)
   Engineer Fred Born wishes to end his relationship with Marie Orlová before he goes off on a protracted business trip. He visits her when she is at home alone. In the meantime, Marie's betrothed, the passionate gambler Egon, is caught up in a scuffle over money with the prosecutor whom he mortally wounds. Egon flees the house unseen but Marie's father sees Fred leaving; On the basis of this testimony, Fred is arrested. Furthermore, an unknown man plants some documents belonging to an experienced swindler on Fred and the latter is condemned to fifteen years' imprisonment. He shares his cell with the wealthy Jiří Richell who has money stashed away in a bank which can only be withdrawn with a secret password. Richell is seriously ill and he tells Fred the bank password. He also thinks up a plan whereby Fred is set free instead of himself. Fred finds his almost blind mother at home, nursed by his friend from his childhood days, Elly. Egon again finds himself in financial difficulties, he falsifies a bill of exchange and commits suicide. Just before he dies he admits to his guilt in the prosecutor's murder and Fred is cleared. Marie asks Fred for forgiveness but he rejects her and hurries home to his mother and Elly. (According to promotional material issued at the time the film was ma