Pražské švadlenky  (Prague Seamstresses)
R: Přemysl Pražský V: Bratři Deglové, 1929 N: fraška Pražské švadlenky S: Přemysl PražskýVáclav Wasserman K: Otto HellerJosef Bulánek Arch: Alois Mecera H: Theodor Pištěk (pekař Barnabáš Bernášek), Máňa Ženíšková (švadlenka Márinka), Karel Lamač (pekařův syn Jeník), Marie Kopecká (pekařova dcera Běla), Čeněk Šlégl (Robert Řimbaba alias Mušoár), Helena Monczáková (majitelka mód.salonu Serafina Škrt), Jiří Hron (Vláďa Skružný), Alois Dvorský (švec Isidor Kulich), Béďa Pražský (učedník), Saša Dobrovolná (Márinčina vychovatelka paní Havlov), Darja Hajská (švadlenka Cilka) Fo: 35 mm Ve: česká D: Degl a spol. Pr: 29.11.1929 © Národní filmový archiv 
 
   Zbohatlý pekař a majitel několika domů Barnabáš Bernášek chce provdat svou dceru Bělu za světáka Mušoára. Nebere zřetel na to, že dívka miluje nesmělého inženýra Vláďu Skružného. Mušoár se ve skutečnosti jmenuje Robert Řimbaba a utrácí peníze své tety Serafiny, majitelky módního salonu. Velký zájem věnuje švadlence Márince, kterou dokonce lstí vláká do svého bytu, kde se jí chce zmocnit. Márinka se mu ubrání - její srdce patří pekařskému dělníkovi Jeníkovi. Neví, že jde o syna pana Bernáška, který takto inkognito zkouší pravost jejího vztahu. Serafina chce Márinku adoptovat. Zdá se, že Márinka je její dcera, kterou měla za svobodna a která byla vychovávána paní Havlovou. Mušoár, jenž se bojí o dědictví, namluví ševci Isidoru Kulichovi, že je Márinčiným otcem. V závěru se vše vysvětlí a mladým párům - Márince s Jeníkem a Běle s Vláďou - nic nebrání ve štěstí.
   The wealthy baker and owner of several houses Barnabáš Bernášek wants to marry off his daughter Běla to playboy Mušoár. He is not interested in the fact that she loves the shy engineer Vláďa Skružný. Mušoár in reality is called Robert Řimbaba and he is particularly fond of spending the money of his aunt Serafina, owner of a fashion salon. He is greatly interested in the seamstress Márinka and cunningly lures her into his flat where he intends to seduce her. Márinka defends herself - her heart belongs to the baker's boy Jeník. She does not know that he is the son of Mr Bernášek and, incognito, is testing the strength of her love. Serafina wants to adopt Márinka. It seems that Márinka is the daughter she bore when she was still unmarried and who was brought up by Mrs Havlová. Mušoár, who has his eyes on the inheritance, tells the cobbler Isidor Kulich that he is Márinka's father. In the end everything is explained and the young couples - Márinka and Jeník and Běla and Vláďa - find a happy end to their story.