Plukovník Švec  (Colonel Švec)
R: Svatopluk Innemann V: Oceanfilm, 1929 N: divadelní hra Plukovník Švec, Rudolf Medek: román Mohutný sen, Rudolf Medek: kniha Za svobodu S: Josef NeubergVáclav WassermanSvatopluk Innemann AR: František JerhotRovinskij K: Bohumil Kolátor Arch: Hans LederstegerAlois Mecera Tr: Poneš František (triky a modely) Op: Turek štáb.kpt. /historie/Vlček ak.malíř /umělec.poradce/ H: Bedřich Karen (plukovník Švec), Otto Zahrádka (major Kaluža), Fred Bulín (poručík Trojan), František Roland (buřič Martyška), Josef Rovenský (Kodl), Zdena Kavková (Trojanova láska Nataša), Káťa Inglerová-Černá (matka Nataši), Mimi Erbenová (Švecova láska z mládí Maki), L.H. Struna (vojín Perný), Miloš Hajský (vojín Janda), Jaro Hykman (vojín Jurajčík), Josef Šnobl (vojín Líbrman), Linhart Josef (2) (vojín Hofírek), Irena Ardenová (Perného dívka Marie Ivanovna), M. Lisunov (ruský generál), Jindřich Lhoták (pobočník), Fiala Karel (2) (kazaňský starosta), Jaroslav Marvan (srbský major Blagotič), Stanislav Neumann (legionář), Luigi Hofman (legionář), F.X. Mlejnek (kuchař), Přemysl Pražský (sovětský komisař Kurajev), Felix Kühne (sovětský komisař Liebersohn), Robert Ford (sovětský komisař Minikin), Josef Neuberg (sovětský komisař Aralov), Jan Sviták (sovětský důstojník) Fo: 35 mm Ve: česká D: Oceanfilm Pr: 14.02.1930 © Národní filmový archiv 
 
   Československé legie v Rusku mají bolševickou vládou zaručený volný průchod do Vladivostoku. Před Penzou zachytí však československý oddíl zprávu, že Čechoslováci mají být odzbrojeni, rozděleni a vřazeni do Rudé armády. Na tuto zprávu se oddíl opět zmocní odevzdaných zbraní, svěří velení poručíku Švecovi, jemuž vysloví zároveň plnou důvěru a se zbraní se postaví sovětům na odpor. Pod vedením nového velitele jdou Čechoslováci přes houževnatý nápor bolševiků od vítězství k vítězství. Ale po nekonečné řadě bojů jsou už unavení a propadnou malomyslnosti s pocitem, že jsou odkázáni jen sami na sebe, že svět o nich neví. Nezodpovědní demagogové mezi nimi šíří poraženecké nálady, až se jim podaří zasít nedůvěru i k veliteli. Plukovník Švec, aby zachránil vojsko a jeho čest, obětuje svůj život a zastřelí se. Jeho oběť není marná, Čechoslováci se opět vzpruží a probijí se celou Sibiří do Vladivostoku, aby se vrátili do vlasti.
   The Czechoslovak legion in Russia have been guaranteed a free passage by the Bolshevik government through to Vladivostok. The Czechoslovak unit receive the news by wire that they are to be disarmed, divided up and put in the Red Army. At this news the division takes up its weapons, lieutenant Švec takes over command with the support of his men and, thus armed, they stand up against the Soviets. Under the leadership of a new commander, the Czechoslovaks press on through the assiduous resistance of the Bolsheviks claiming victory after victory. However, after so many battles they are tired and soon lose heart with the feeling that they are on their own and that the world knows nothing about them. Irresponsible demagogues among their numbers propagate the defeatist mood and they manage even to sew the seed of doubt in the men against their commander. Colonel Švec, in order to save his army and his honour, takes his own life and shoots himself. This sacrifice is not in vain for the Czechoslovaks are filled with renewed strength and they finally push through the whole of Siberia to Vladivostok in order to return to their homeland.